Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Status projektu

Projekt uruchomiony

Dla kogo

Młody naukowiec (do 35. roku życia), Doświadczony naukowiec
      

Dziedziny    

Nauki humanistyczne
      

Budżet

10 mln zł w jednej edycji, w sumie w ramach NPRH przyznano już ponad 500 mln zł. Maksymalna wysokość grantu w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty wynosi 1,8 mln zł.
      

Terminy    

Terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej MNiSW oraz w biuletynie. Okres realizacji zmienny w zależności od modułu.

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) swoją działalność rozpoczął 10 lutego 2011 roku, kiedy to wręczono pierwsze akty nominacyjne 9 członkom Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Ustanowiony program powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce.

Celem NPRH jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z NCN, NCBiR i z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe).

Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej (moduł Uniwersalia.2).

Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego Minister Nauki może zaproponować finansowanie projektów dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

zip Logotypy NPRH – polskie (pliki EPS, AI, JPG, PDF, TIF)

0.59MB

zip Logotypy NPRH – angielskie (pliki EPS, AI, JPG, PDF, TIF)

0.45MB

Navigation Menu

Metrics