W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konferencja ministrów w Paryżu 2018 rok

W maju 2018 r. odbyła się w Paryżu Konferencja Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) oraz tzw. Bologna Policy Forum, z udziałem ministrów z krajów spoza Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW). Konferencje ministrów odbywają się co 2-3 lata. Są miejscem podsumowania osiągnięć oraz wskazania nowych celów na kolejne lata funkcjonowania Procesu Bolońskiego, tworzącego EOSW.

W skład polskiej delegacji wchodzili:

  1. Piotr Dardziński – podsekretarz stanu w MNISW, przewodniczący delegacji;
  2. Prof. dr hab. Jarosław Górniak –  przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki;
  3. Prof. dr hab. Wiesław Banyś – honorowy przewodniczący KRASP;
  4. Tomasz Tokarski – przewodniczący Parlamentu Studentów RP;
  5. Bartłomiej Banaszak – naczelnik Wydziału Analiz i Strategii w Departamencie Nauki, członek BFUG.

Ministrowie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego wyznaczyli priorytety we wdrażaniu Procesu Bolońskiego w latach 2018-2020.

W komunikacie z konferencji ministrowie poświęcili najwięcej uwagi zagadnieniu fundamentalnych wartości akademickich, wdrażaniu podstawowych założeń Procesu Bolońskiego, a także innowacjom w kształceniu i pozycji nauczycieli akademickich. Przez najbliższe 2 lata współpraca w ramach EOSW skupi się na wdrażaniu kluczowych założeń EOSW dotyczących trójstopniowego systemu kształcenia i ram kwalifikacji, uznawalności wykształcenia oraz zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym. Ministrowie podkreślili, że nadrobienie zaległości w tych obszarach przez część państw jest warunkiem skuteczności współpracy w ramach EOSW.

Ministrowie przyjęli ponadto znowelizowane ramy kwalifikacji dla EOSW, uwzględniające tzw. krótkie cykle jako odrębny poziom kształcenia poprzedzający studia pierwszego stopnia. Jednocześnie podkreślili, że ta zmiana nie oznacza konieczności wprowadzenia tej formy kształcenia we wszystkich krajowych systemach szkolnictwa wyższego. Załącznikiem do komunikatu jest ponadto rekomendacja dotycząca nowelizacji wzoru suplementu do dyplomu.

W ramach konferencji odbyło się kilka dyskusji panelowych. Min. Dardziński wziął udział w panelu nt. przyszłości EOSW po 2020 r. W swoim wystąpieniu mówił o koncepcji Europejskich Uniwersytetów, innowacjach w kształceniu i konieczności nadania większego priorytetu doskonaleniu zawodowemu nauczycieli akademickich, a także o potrzebie autentycznego dialogu ze środowiskiem akademickim podczas reformowaniu szkolnictwa wyższego. Nawiązał przy tym do doświadczeń Polski związanych z pracami nad Konstytucją dla Nauki. W czasie konferencji zaprezentowano wnioski płynące z tzw. raportu implementacyjnego podsumowującego stan wdrażania założeń Procesu Bolońskiego w 48 krajach członkowskich EOSW. Tematami dyskusji ministrów były także zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności uczelni, dostępu do szkolnictwa wyższego oraz związków między kształceniem i nauką.

Konferencji towarzyszyło tzw. Bologna Policy Forum, skierowane do krajów spoza Europy zainteresowanych osiągnięciami Procesu Bolońskiego. Końcowym dokumentem konferencji jest przyjęty Komunikat wraz z załącznikami oraz Oświadczenie końcowe Bologna Policy Forum.

Materiały

Komunikat Paryski
Komunikat​_Paryski.pdf 0.71MB
OŚWIADCZENIE PIĄTEGO FORUM POLITYKI BOLOŃSKIEJ
OŚWIADCZENIE​_PIĄTEGO​_FORUM​_POLITYKI​_BOLOŃSKIEJ.pdf 0.45MB
Załącznik I - Uporządkowane wsparcie koleżeńskie w realizacji kluczowych zobowiązań bolońskich
Załącznik​_I​_-​_Uporządkowane​_wsparcie​_koleżeńskie​_w​_realizacji​_kluczowych​_zobowiązań​_bolońskich.pdf 0.62MB
Załącznik II - strategia dotycząca Białorusi
Załącznik​_II​_-​_strategia​_dotycząca​_Białorusi.pdf 0.63MB
Aneks III - Nadrzędne Ramy Kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
Aneks​_III​_-​_Nadrzędne​_Ramy​_Kwalifikacji​_Europejskiego​_Obszaru​_Szkolnictwa​_Wyższego.pdf 0.47MB