NPRH: znamy wyniki III konkursu Dziedzictwo narodowe

Grafika z napisem 37 zwycięskich projektów w konkursie

Opracowanie katalogów zabytków, fundamentalne bibliografie historii Polski, dokończenie wydania dzieł Kochanowskiego i kolejny etap prac nad wielkim słownikiem języka polskiego – to tylko kilka z 37 zwycięskich projektów w ramach trzeciego konkursu Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Ponad 40 milionów na najlepsze projekty

W konkursie udział wzięło 289 projektów, a po ocenie zespołu eksperckiego do II etapu skierowano aż 107 wniosków. Każdy wniosek oceniło trzech niezależnych recenzentów, by móc wyłonić 68 najlepszych projektów, które trafiły do ostatniego etapu procedury konkursowej – rozmów z kierownikami projektów. Ze względu na bardzo wysoką wartość naukową wniosków, decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego, kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona do 41 132 351 zł.

500 mln zł na badania nad polskim dziedzictwem kulturowym

Dziedzictwo narodowe to moduł, w ramach którego finansowane są nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, czyli tworzące podstawy dalszych badań nad najbardziej istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. W ostatnich latach cały program przeszedł gruntowną rekonstrukcję – zaplanowano nowe moduły (Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2, Fundamenty) i przejrzystą procedurę oceny opartą o rzetelną ocenę ekspercką i niezależne recenzje zewnętrzne.

W ciągu siedmiu edycji konkursów NPRH w latach 2011-2018, sfinansowano przeszło tysiąc projektów o łącznej sumie ponad pięciuset milionów złotych.

Ogłoszenie wyników konkursu Dziedzictwo narodowe I/2018
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Navigation Menu

Metrics