W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Czego potrzebują wnioskodawcy i beneficjenci Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa? Pierwsze wnioski z badań zespołu POPC Wsparcie

29.05.2019

Co roku przyglądamy się usługom, które świadczy nasze Centrum Kompetencyjne w Centralnym Ośrodku Informatyki. Prowadzimy wiele rozmów z przedstawicielami instytucji, z którymi współpracujemy. Sprawdzamy, na ile nasze usługi są aktualne i czy spełniamy wymagania jakościowe odbiorców. Właśnie zakończyliśmy serię kilkunastu spotkań oraz badania ankietowe on-line i możemy się podzielić z Wami pierwszymi wnioskami.

Ikonografika pokazuje relacje pomiędzy koncepcją projektu, funduszami POPC, zarządzaniem projektem i rozwiązaniem IT.

W badaniach jakościowych (wywiady indywidualne i grupowe) oraz ilościowych (ankiety on-line) uczestniczyły 2 grupy odbiorców usług Centrum Kompetencyjnego POPC Wsparcie:

 1. pracownicy instytucji, które zdobyły dofinansowanie projektu z II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)
 2. pracownicy instytucji, które zamierzają pozyskać dofinansowanie swoich inicjatyw z II osi POPC

 

Nasi badacze Filip Sieracki i Radosław Ratajczak przeprowadzili 12 wywiadów indywidualnych i 5 wywiadów grupowych. Prawie 50 respondentów z 25 instytucji publicznych wzięło w nich udział.

Dobraliśmy grupę respondentów w taki sposób, aby reprezentowali duże i małe instytucje, prowadzili projekty ze wszystkich działań POPC (działania 2.1, 2.2, poddziałania 2.3.1 oraz 2.3.2), o największych i najmniejszych dofinansowaniach.

Przeprowadziliśmy też 2 ankiety on-line, które wypełniło ponad 200 osób.

 


Pora na pierwsze wyniki badań on-line:

 1. Prawie 90% badanych uznaje, że ich instytucje powinny realizować projekty IT, które tworzą i rozwijają e-usługi publiczne oraz systemy wspierające pracę tych instytucji.
 2. 66% uważa, że ich instytucja powinna publikować informacje sektora publicznego.
 3. Na etapie tworzenia koncepcji projektu największe zainteresowanie budzi wsparcie w sprawdzeniu komplementarności rozwiązania IT z innymi systemami (77%), wskazaniu źródeł finansowania (69%) i określeniu zakresu projektu (53%).
 4. Na etapie tworzenia „fiszki projektowej”, którą opiniuje Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, najwięcej problemów sprawia opracowanie wskaźników efektywności projektu (79%) i analiza techniczna (77%).
 5. Mniej niż 50% badanych potrzebuje pomocy w wyłonieniu partnerów projektu.
 6. Podczas planowania zespołu projektu największego wsparcia wymaga przygotowanie dokumentacji zarządczej projektu (64% respondentów).
 7. 94% respondentów deklaruje chęć skorzystania z pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, w tym aż 89% w analizie finansowej i ekonomicznej, 87% w opisaniu rozwiązań technicznych i 76% w przygotowaniu studium wykonalności projektu.
 8. W realizacji zamówień publicznych dotyczących oprogramowania i infrastruktury 84% respondentów chce skorzystać z pomocy przy tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia, 79% podczas tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamawiania i 72% w przygotowaniu umowy o zamówienie publiczne.
 9. Ponad 50% deklaruje, że skorzysta ze wsparcia na etapie tworzenia oprogramowania – zależnie od etapu jego tworzenia chętnych jest od 51% do 69%.
 10. Nasi respondenci chcą, aby usługi doradcze:
 • zapewniały zgodność produktów z obowiązującymi wymaganiami (87%), co wydaje się oczywiste!
 • oferowały dobrą komunikację z zespołem naszych ekspertów (84%) i możliwość bezpośredniego kontaktu z doradcą (82%)
 • były dostarczane na czas i w formule długoterminowej (64%)

Na dalszy plan nasi respondenci przesunęli wymagania dotyczące poufności informacji, przyrostowe dostarczanie produktów czy posiadanie portfolio.

 

 


Pracownicy instytucji, które już realizują projekty finansowane z II osi POPC, największego wsparcia oczekują w obszarach:

 • bezpieczeństwo danych
 • przygotowanie projektu, np. opracowanie harmonogramów, instruktaże i warsztaty dla zespołów, standardy i procedury projektowe
 • opracowanie założeń do dokumentacji postępowania przetargowego
 • wymiana dobrych praktyk w realizacji zamówień publicznych i rozliczania projektu
 • współpraca z użytkownikami systemu na etapie tworzenia, np. modelowanie makiet, testy użyteczności, user experience
 • ochrona danych osobowych

 


Wszystkim respondentom jeszcze raz dziękujemy za poświęcony czas oraz cenne uwagi i sugestie, które pozwolą dopasować naszą ofertę wsparcia do Waszych aktualnych potrzeb.

Sprawdźcie, czy nasza pomoc spełnia Wasze wymagania i zmienia się zależnie od Waszych oczekiwań!


 

Materiały

Badanie potrzeb wsparcia Wnioskodawców i Beneficjentów II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (2019 r.)
Raport​_badanie​_potrzeb​_v11​_20200324.pdf 1.12MB