W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje o CAF - cele i korzyści

Co to jest CAF?

Logotyp CAF2020

Wspólna Metoda Oceny (ang. Common Assessment Framework, CAF) to model kompleksowego zarządzania jakością (ang. Total Quality Management, TQM), który pomaga organizacjom działać efektywniej. CAF został opracowany przez sektor publiczny dla sektora publicznego i zaprojektowany tak, by mogły go stosować wszystkie organizacje publiczne na świecie:

 • we wszystkich obszarach sektora publicznego,
 • na różnych poziomach - krajowym, regionalnym czy lokalnym.

CAF jest dostępny w domenie publicznej, bez opłat.

Cele CAF

 • Wprowadzić organizację w kulturę doskonalenia i zasad kompleksowego zarządzania jakością (ang. Total Quality Management – TQM).
 • Stopniowo prowadzić organizację do pełnego cyklu "Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw" (ang. Plan-Do-Check-Act - PCDA).
 • Ułatwić organizacji przeprowadzenie samooceny, która pomoże jej określić sposób  funkcjonowania i wypracować plan doskonalenia.
 • Utworzyć „pomost”, który połączy różne modele, stosowane w zarządzaniu jakością.
 • Ułatwić organizacjom sektora publicznego wzajemne uczenie się (ang. benchlearning).

CAF to wspólny projekt kierownictwa i pracowników, których zaangażowanie jest sprawą podstawową. CAF to szansa na to, aby kierownictwo i pracownicy mogli wspólnie omówić stan i sposób funkcjonowania organizacji. Pozwala też poprawić jej efektywność i skuteczność.

Korzyści z CAF

Zastosowanie CAF niesie korzyści - zarówno dla kierownictwa organizacji i pracowników, jak i dla innych zainteresowanych stron (interesariuszy).

Dzięki CAF kierownictwo:

 • ocenia sposób, w jaki funkcjonuje organizacja, w oparciu o konkretne dowody;
 • może określić stopień postępu i stan osiągnięć organizacji;
 • znajduje odpowiedź na pytanie, co można zrobić, aby udoskonalić sposób funkcjonowania organizacji i poprawić jakość usług, jakie świadczy urząd;
 • motywuje i zachęca pracowników do tego, by włączali się w proces doskonalenia organizacji (buduje zespół);
 • ma pewność, że zarządza organizacją prawidłowo i efektywnie, zgodnie z najwyższymi standardami polityki jakości;
 • ma dowód, że organizacja, którą kieruje, doskonali się, aby lepiej wykonywać usługi publiczne.

Dzięki CAF pracownicy:

 • lepiej poznają organizację, w której pracują;
 • poznają uniwersalne narzędzie doskonalenia zarządzania;
 • rozwijają kompetencje zawodowe;
 • wzbogacają swój życiorys zawodowy o takie elementy, jak udział w projekcie lub kierowanie projektem;
 • są bardziej zadowoleni z pracy – mogą wykazać się inicjatywą, stają się współwłaścicielami rozwiązań usprawniających. Mają m.in. satysfakcję z tego, że są   autorami tych rozwiązań; chętniej włączają się w prace zespołów projektowych, które realizują projekty doskonalące; mają większe poczucie wpływu na organizację; są bardziej zmotywowani, ponieważ czują się doceniani;
 • lepiej i chętniej współpracują z innymi pracownikami. Poprawia się atmosfera współpracy, ponieważ samoocena zapewnia bezpieczne pole do wyrażania opinii na temat możliwości doskonalenia instytucji.

Inne korzyści z CAF

 • Zastosowanie CAF ułatwia wprowadzanie nowych rozwiązań, które poprawiają jakość pracy, wytwarzanych produktów i świadczonych usług.
 • CAF daje możliwość propagowania dobrych praktyk i dzielenia się nimi z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.

Materiały

Ulotka informacyjna nt. CAF2020
Ulotka​_informacyjna​_CAF2020.pdf 0.58MB
{"register":{"columns":[]}}