W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Co to jest służba cywilna? Służba cywilna to przede wszystkim ludzie - członkowie korpusu służby cywilnej. Naszym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji rządowej, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządów.

Podstawowe pojęcia dotyczące służby cywilnej

 • Logo służby cywilnejKorpus służby cywilnej – pracownicy zatrudnieni na następujących stanowiskach urzędniczych: wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, stanowiskach średniego szczebla zarządzania, stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych oraz wspomagających.
 • Pracownik służby cywilnej - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej. 
 • Urzędnik służby cywilnej - osoba zatrudniona na podstawie mianowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej. 
 • Osoba zajmująca wyższe stanowisko w służbie cywilnej - osoba zatrudniona na podstawie powołania w służbie cywilnej.
 • Członek korpusu służby cywilnej – osoba, która jest pracownikiem służby cywilnej, urzędnikiem służby cywilnej lub jest zatrudniona na wyższym stanowisku w służbie cywilnej.

Jakie są cele i zadania służby cywilnej

Budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego organów i przede wszystkim zadowolenie społeczeństwa to najważniejsze cele i zadania, które mają wypełnić członkowie korpusu służby cywilnej. Zadania służby cywilnej są różnorodne i dotyczą niemal wszystkich dziedzin naszego życia.

Kto jest kim w służbie cywilnej

Prezes Rady Ministrów

Jest konstytucyjnym zwierzchnikiem służby cywilnej. To właśnie premier powołuje i nadzoruje pracę szefa służby cywilnej.

Szef Służby Cywilnej

Jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach służby cywilnej. Obsługę Szefa Służby Cywilnej oraz Rady Służby Publicznej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – przede wszystkim Departament Służby Cywilnej, a także inne departamenty (np. Departament Prawny, Departament Spraw Obywatelskich). Szef Służby Cywilnej realizuje zadania określone w ustawie przy pomocy dyrektorów generalnych urzędów.

Rada Służby Publicznej

Organ opiniodawczo-doradczy przy Prezesie Rady Ministrów. Do jej zadań należy m.in wyrażanie opinii w sprawach dotyczących służby cywilnej przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy.

Służba cywilna w liczbach

Dane pochodzą ze sprawozdań dyrektorów generalnych i kierowników urzędów. Stan na 31 grudnia 2023 roku:

 • 1 741 urzędów w całej Polsce,
 • 119 591 zatrudnionych[1],
 • 7 647 zatrudnionych to urzędnicy służby cywilnej[2],
 • 73% zatrudnionych to kobiety[3],
 • 6% stanowią osoby z niepełnosprawnościami[4],
 • 9 353 zł wynosi przeciętne wynagrodzenie brutto[5].
 • 7 – średnia liczba kandydatów w naborach[6].
 

[1] Przeciętne zatrudnienie w 2023 r., w etatach.

[2] Stan na 31 grudnia 2023 r., w etatach.

[3] Stan na 31 grudnia 2023 r., w osobach.

[4] Stan na 31 grudnia 2023 r., w osobach.

[5] Przeciętne całkowite wynagrodzenie brutto wyliczono, dzieląc sumę wydatków na wszystkie składniki wynagrodzenia przez przeciętne zatrudnienie w etatach, przez 12 miesięcy.

[6] Na stanowiska, które nie są wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej.

Chcesz do nas dołączyć?

Kto może wstąpić do korpusu służby cywilnej? Zależy nam na profesjonalistach, dlatego przyszli członkowie korpusu muszą przejść procedurę kwalifikacyjną, która wyłoni najlepszych - fachowców w swoich dziedzinach, mających predyspozycje do pracy w administracji, rzetelnych, lojalnych wobec państwa i życzliwych dla obywatela.

Baza ogłoszeń o naborach i ich wynikach

Pracownikiem służby cywilnej może zostać każda osoba, która spełnia wymagania artykułu 4 ustawy, a więc:

 1. jest obywatelem polskim (odstępstwa od tej zasady określa art. 5 ustawy),
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Logo służby cywilnej

Poniżej znajdą Państwo logo służby cywilnej w różnych formatach. Mogą je Państwo użyć do swoich publikacji i materiałów.

Materiały

Logo służby cywilnej - format PNG
Logo służby cywilnej-png.png 0.01MB
Logo służby cywilnej - format PDF
Logo służby cywilnej-pdf.pdf 0.28MB
Logo służby cywilnej - format EPS
Logo służby cywilnej-eps.eps 0.64MB
{"register":{"columns":[]}}