W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) jest państwową szkoła z siedzibą w Warszawie, wyłączoną z systemu szkolnictwa wyższego, podlegającą Prezesowi Rady Ministrów. Kształci i przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników polskiej administracji.

Budynek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Logo KSAP

 

Misja i działalność KSAP

Misją Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej. W oparciu o współpracę z administracją publiczną, szkołami wyższymi i innymi instytucjami naukowymi, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi, KSAP zapewnia profesjonalne kształcenie stacjonarne i ustawiczne, realizuje liczne projekty skierowane do administracji publicznej, a w szczególności do służby cywilnej.

Władze KSAP

Zdjęcie dyrektora KSAP dr. Wojciecha FederczykaDyrektor Wojciech Federczyk

Powołany przez Prezesa Rady Ministrów panią Beatę Szydło na stanowisko Dyrektora KSAP 8 października 2016 r.

Doktor nauk prawnych, posiada wieloletnie doświadczenie akademickie i urzędnicze - na stanowiskach kierowniczych zarówno w służbie cywilnej (MSWiA) jak też w samorządzie terytorialnym (Urząd m. st. Warszawy) oraz eksperckie (Trybunał Konstytucyjny, organy administracji rządowej). Jest członkiem Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze nauk o administracji publicznej oraz polubownych metod rozwiązywania sporów z udziałem administracji. Prowadził także badania statutowe w europejskich ośrodkach naukowych Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (Speyer), Humboldt Universität (Berlin) oraz Karl-Franzens-Universität (Graz). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym współautor podręczników do nauki administracji oraz postępowania administracyjnego.

Kształcenie stacjonarne

O przyjęcie do KSAP może ubiegać się osoba, która: nie ukończyła 32 lat, posiada dyplom studiów wyższych z tytułem magistra oraz zna dobrze jeden z języków obcych: angielski, francuski lub niemiecki. Postępowanie rekrutacyjne jest podzielone na cztery etapy, które weryfikują m.in. wiedzę i motywację kandydatów oraz umiejętność pracy w grupie.

Nauka w KSAP trwa 19 miesięcy. W trakcie kształcenia słuchacze zdobywają zarówno specjalistyczną wiedzę, jak i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w administracji publicznej. Zajęcia prowadzą praktycy z urzędów administracji publicznej oraz wykładowcy akademiccy. Program kształcenia stacjonarnego jest aplikacyjny i ciągły.

Każdemu słuchaczowi KSAP szkoła zapewnia:

 • stypendium (4900 zł brutto)
 • staż zagraniczny (6 tygodni) – zazwyczaj w instytucjach administracji publicznej państw Unii Europejskiej
 • dwa staże krajowe (po 8 tygodni każdy) – zazwyczaj w centralnych urzędach administracji publicznej
 • intensywną naukę języków obcych
 • rozwój umiejętności interpersonalnych, menedżerskich i przywódczych
 • dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu nowoczesnej administracji
 • udział w licznych konferencjach i konwersatoriach dotyczących funkcjonowania państwa
 • program mentoringowy
 • ubezpieczenie społeczne
 • możliwość zakwaterowania w Kolegium KSAP (w centrum Warszawy)
 • gwarancję zatrudnienia
 • mianowanie w służbie cywilnej (po ukończeniu KSAP i podjęciu pracy w administracji)

Wideo

Szkolenia

Jednym z głównych zadań KSAP jest wspieranie rozwoju zawodowego pracowników administracji publicznej (kształcenie ustawiczne). Szkoła prowadzi szkolenia uzupełniające wiedzę, rozwijające kompetencje „miękkie”, a także umiejętności językowe urzędników. KSAP przygotowuje również szkolenia na zlecenie poszczególnych urzędów. Każdego roku w szkoleniach organizowanych przez Szkołe uczestniczy prawie 7000 osób z 400 urzędów. Ponad 94% uczestników, którzy dokonali ewaluacji szkoleń uważa, że dzięki nim podniosło swoje kwalifikacje zawodowe.

Szkolenia oferowane przez Szkołę dotyczą głównie tematyki dotyczącej administracji publicznej i zarządzania publicznego,
w szczególności:​

 • przepisów regulujących funkcjonowanie państwa i działanie administracji publicznej (finanse publiczne, zamówienia publiczne, dostęp do informacji publicznej, ochrona informacji niejawnych, kontrola i audyt)
 • umiejętności urzędniczych (komunikacja, organizacja pracy, pozyskiwanie i wykorzystanie informacji, języki obce, obsługa programów biurowych),
 • umiejętności kierowniczych i przywódczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami, zarządzanie instytucją publiczną)

Więcej informacji na temat szkoleń na stronie internetowej KSAP.

Projekty i programy

Ważną częścią misji KSAP jest kształcenie pracowników oraz kadr wyższych urzędników administracji w formie różnorodnych programów i projektów, krajowych i międzynarodowych. Szkoła opracowuje ofertę programów tak, by odpowiadały one na wyzwania, przed którymi stają pracownicy administracji publicznej.

Szkoła stara się uwrażliwić instytucje publiczne na znaczenie kształcenia urzędników. To dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji pracowników administracja publiczna może sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi kraj.

Efektem programów i projektów KSAP jest podniesienie sprawności działania urzędów. KSAP angażuje doświadczonych ekspertów oraz praktyków, którzy korzystają z najnowocześniejszych, interaktywnych form kształcenia. Szkoła we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi organizuje wiele przedsięwzięć: konferencje, seminaria, projekty szkoleniowe, rozwojowe i in.

Kontakt

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa 
Centrala – tel. +48 22 60 80 100
Fax: +48 22 60 80 273 
info@ksap.gov.pl

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}