W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Szef Służby Cywilnej

Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański

Szef Służby Cywilnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach służby cywilnej. Jest powoływany, odwoływany oraz nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów. Od 2 marca 2016 r. Szefem Służby Cywilnej jest Dobrosław Dowiat-Urbański.

Zgodnie z ustawą szef służby cywilnej m.in.:

  • czuwa nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej;
  • kieruje procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
  • gromadzi informacje o korpusie służby cywilnej;
  • przygotowuje projekty aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;
  • monitoruje i nadzoruje wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej;
  • planuje, organizuje i nadzoruje szkolenia centralne w służbie cywilnej;
  • upowszechnia informacje o służbie cywilnej;
  • prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach dotyczących służby cywilnej;
  • przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów projekt strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

Obsługę Szefa Służby Cywilnej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby

Zgodnie z  art. 15 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej, Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy przyjmuje je albo odrzuca. Sprawozdanie jest opiniowane przez działający przy Prezesie Rady Ministrów organ opiniodawczo-doradczy, jakim jest Rada Służby Publicznej (art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 9 ustawy).

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby - dokument aktualny i wersje archiwalne.

Życiorys

Dobrosław Dowiat-Urbański studiował prawo i filologię germańską na uniwersytetach w Lublinie (UMCS), Fryburgu i Kolonii. Ukończył także Krajową Szkołę Administracji Publicznej i aplikację legislacyjną. Urzędnik służby cywilnej. Od ukończenia KSAP w 1999 r. zatrudniony w administracji rządowej, z roczną przerwą, kiedy to jako stypendysta Fundacji Roberta Boscha odbywał staże zawodowe w federalnych ministerstwach niemieckich (głównie w MSZ). Pracował początkowo w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (później - Ministerstwie Infrastruktury), gdzie przeszedł szczeble kariery od głównego specjalisty poprzez radcę ministra, naczelnika wydziału do zastępcy dyrektora departamentu.

Od 2008 r. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmował się głównie obsługą legislacyjną i prawną Szefa Służby Cywilnej. Brał też udział jako ekspert w projektach UE wspierających rozwój służby cywilnej i administracji publicznej w Albanii, Serbii i na Ukrainie.

Współautor komentarza do ustawy o służbie cywilnej i autor komentarza do ostatniej nowelizacji ustawy.

Jego pasje to turystyka, zwłaszcza górska, oraz literatura niemieckojęzyczna.

{"register":{"columns":[]}}