W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostępna służba cywilna

Co to jest dostępność?

Dostępność to szerokie pojęcie, które pozwala opisać stopień użyteczności danego systemu pod kątem potrzeb jak największej grupy osób.

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać na równi jak największa liczba osób.

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa to osoby ze szczególnymi potrzebami. To osoby, których mobilność czy percepcja (odbiór zjawisk, wrażeń, informacji) są trwale lub czasowo ograniczone, np.:

 • osoby, które poruszają się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich,
 • osoby niesłyszące i niedosłyszące,
 • osoby niedowidzące i niewidome,
 • osoby z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, z chorobą Alzheimera),
 • kobiety w ciąży,
 • osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem,
 • osoby słabsze fizycznie, starsze, które mają trudności w poruszaniu się itp.

Osoba ze szczególnymi potrzebami – osoba, która aby uczestniczyć w różnych sferach życia na równi z innymi, musi przezwyciężyć bariery – podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki. O szczególnych potrzebach mogą decydować:

 • cechy zewnętrzne lub wewnętrzne tej osoby,
 • okoliczności, w których znajduje się ta osoba.

Projektowanie uniwersalne ( ang. universal design) – filozofia projektowania produktów i otoczenia w taki sposób, by ludzie mogli z nich korzystać w jak najszerszym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania.

Dostęp alternatywny – można go zapewnić na różne sposoby, np.:

 • zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby lub wsparcie techniczne, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
 • wprowadzić do organizacji podmiot, który umożliwi zaspokojenie szczególnych potrzeb ludzi, w niezbędnym zakresie.
{"register":{"columns":[]}}