W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej

Wyższą Komisję Dyscyplinarną Służby Cywilnej powołuje Prezes Rady Ministrów. Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej rozpatruje odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnych.

W skład Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej wchodzi 15 członków powoływanych na okres 6 lat, w tym 12 członków powoływanych na wniosek Szefa Służby Cywilnej spośród urzędników służby cywilnej oraz 3 członków powoływanych na wniosek dyrektora generalnego służby zagranicznej spośród członków personelu dyplomatyczno-konsularnego.

Adres do korespondencji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Skład Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej (kadencja 2018–2024 r.):

 1. Michał Frączkiewicz – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (przewodniczący)

 2. Rafał Haczkiewicz – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

 3. Piotr Kobiela – Pomorski Urząd Wojewódzki

 4. (vacat)

 5. Urszula Kulisiewicz – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (zastępca przewodniczącego)

 6. Sławomir Majszyk – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 7. Piotr Orzech – Urząd Regulacji Energetyki

 8. Urszula Pawłowska-Rojek – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 9. Dawid Pluta – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

 10. Radosław Płucisz – Ministerstwo Sprawiedliwości (zastępca przewodniczącego)

 11. Maciej Tomczak – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 12. Jacek Woźniak – Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 13. Cezary Zaremba – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 14. Anna Żółkowska – Ministerstwo Sprawiedliwości

 15. Beata Brzywczy – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Centralna baza orzeczeń dyscyplinarnych w służbie cywilnej

Link do bazy orzeczeń dyscyplinarnych w słuzbie cywilnej.

Baza orzeczeń posiada walor przede wszystkim informacyjny. Mamy nadzieję, że pomoże ona podnieść świadomość członków korpusu służby cywilnej w zakresie ich praw i obowiązków. Dzięki orzeczeniom będą oni mogli sprawdzić linię orzeczniczą w danej kategorii spraw.

Zbiór orzeczeń Wyższej Komisji Dyscyplinarnej będziemy na bieżąco uzupełniać, dodając orzeczenia aktualnie wydawane oraz te sprzed kilku lat. Należy jednak pamiętać, że rozstrzygnięcia WKDSC nie są wiążące dla komisji I instancji, które będą orzekać w podobnych sprawach. Każdy przypadek naruszenia norm prawnych lub etycznych badany przez komisję I instancji musi być przeanalizowany indywidualnie.

{"register":{"columns":[]}}