W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej

Wyższą Komisję Dyscyplinarną Służby Cywilnej powołuje Prezes Rady Ministrów. Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej rozpatruje odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnych.

W skład Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej wchodzi 15 członków powoływanych na okres 6 lat, w tym 12 członków powoływanych na wniosek Szefa Służby Cywilnej spośród urzędników służby cywilnej oraz 3 członków powoływanych na wniosek dyrektora generalnego służby zagranicznej spośród członków personelu dyplomatyczno-konsularnego.

Adres do korespondencji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Skład Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej (kadencja 2018–2024 r.):

 1. Michał Frączkiewicz – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (zastępca przewodniczącego)

 2. Rafał Haczkiewicz – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

 3. Barbara Haładyj – Ministerstwo Spraw Zagranicznych (przewodniczący)

 4. Piotr Kobiela – Pomorski Urząd Wojewódzki

 5. Marzenna Kołodziejak – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 6. Urszula Kulisiewicz – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 7. Sławomir Majszyk – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 8. Piotr Orzech – Urząd Regulacji Energetyki

 9. Urszula Pawłowska-Rojek – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 10. Dawid Pluta – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

 11. Radosław Płucisz – Ministerstwo Sprawiedliwości (zastępca przewodniczącego)

 12. Maciej Tomczak – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 13. Jacek Woźniak – Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 14. Cezary Zaremba – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 15. Anna Żółkowska – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska