W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rada Służby Publicznej

Znowelizowana ustawa o służbie cywilnej ustanowiła przy Prezesie Rady Ministrów Radę Służby Publicznej.

Logo RSP

Do zadań Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego, należy wyrażanie opinii w sprawach:

  • dotyczących służby cywilnej, przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy;
  • projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
  • projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie;
  • proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej;
  • projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;
  • planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej;
  • etyki korpusu służby cywilnej;
  • sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby za rok poprzedni.

Rada ocenia również przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej. Jej przewodniczący wchodzi w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Do zadań Rady Służby Publicznej, we współpracy z KSAP, należy także upowszechnianie najlepszych standardów, wzorców i doświadczeń w zakresie funkcjonowania służby publicznej.

Przepisy ustawy o służbie cywilnej przewidują, że Rada Służby Publicznej liczyć może od 7 do 9 członków, których kadencja trwa 4 lata. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, do czasu powołania ich następców.

Skład Rady Służby Publicznej:

Zdzisław Tadeusz Sipiera – przewodniczący Rady Służby Publicznej, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie W latach 1998–2002 i 2014–2015 starosta pruszkowski, wojewoda mazowiecki (2015–2019), wiceburmistrz dzielnicy Praga-Północ (2002–2005) i burmistrz Woli (2005–2006), poseł na Sejm IX kadencji.

Tomasz Ławniczak - wiceprzewodniczący Rady Służby Publicznej, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1980 działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W 1989 stanął na czele lokalnego Komitetu Obywatelskiego w Nowych Skalmierzycach. W latach 1990–1994 był radnym i członkiem zarządu miasta i gminy Nowe Skalmierzyce. W międzyczasie zatrudniony jako wizytator w kuratorium oświaty (1992–1997), a następnie dyrektor szkoły podstawowej (do 2005). W latach 2010–2015 wicestarosta ostrowski, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

Marek Biernacki - Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Działacz opozycji w okresie PRL, poseł na Sejm III, V, VI, VII, VIII i IX kadencji. W latach 1999–2001 minister spraw wewnętrznych i administracji. W latach 2013–2014 minister sprawiedliwości, w 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz koordynator ds. służb specjalnych.

dr hab. Zbigniew Cieślak

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UKSW w Warszawie. Były rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. W latach 2002-2006 prorektor UKSW w Warszawie, specjalizuje się w prawie administracyjnym. Były przewodniczący Rady Służby Cywilnej (2006 r.), założyciel i opiekun naukowy Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, były podsekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2015. Obecnie zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, były wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-2006 organizowała i była pierwszym dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1989-1992, członkini kolejnych zespołów, rad i komisji ds. reformy administracji publicznej, w latach 1999-2005 wiceprzewodnicząca Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 2006-2015 sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Autorka licznych publikacji i opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego.

dr hab. Marek Kisilowski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu w administracji publicznej, docent na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, współautor kilku monografii i podręczników z zakresu zarządzania i nauki administracji. Członek Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, rekomendowany przez Akademicki Klub Obywatelski im. L. Kaczyńskiego w Warszawie. W listopadzie 2016 roku powołany do Narodowej Rady Rozwoju.

dr Marek Rutka – Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)

W 1999 ukończył socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. W 2013 na Wydziale Zarządzania tej uczelni zdobył stopień doktora nauk ekonomicznych. Poseł na Sejm RP IX kadencji. Jest członkiem Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

dr hab. Grzegorz Sibiga

Doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Administracji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN dla inspektorów ochrony danych, wykładowca akademicki, adwokat. Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Autor licznych publikacji i opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, a także ekspert na etapie rządowym i parlamentarnym w pracach legislacyjnych.

Ryszard Jan Wilczyński – Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni

Ukończył w 1984 studia na Uniwersytecie Wrocławskim.  Od 1990 do 2007 pełnił funkcje w samorządzie, był radnym i sekretarzem gminy Namysłów, przewodniczącym sejmiku samorządowego województwa opolskiego, sekretarzem powiatu i wiceprzewodniczącym rady powiatu namysłowskiego, a w latach 2006–2007 członkiem zarządu województwa. Od 2007 do 2015 wojewoda opolski, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

{"register":{"columns":[]}}