W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rada Służby Publicznej

Znowelizowana ustawa o służbie cywilnej ustanowiła przy Prezesie Rady Ministrów Radę Służby Publicznej.

Logo RSP

Do zadań Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego, należy wyrażanie opinii w sprawach:

  • dotyczących służby cywilnej, przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy;
  • projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
  • projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie;
  • proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej;
  • projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;
  • planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej;
  • etyki korpusu służby cywilnej;
  • sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby za rok poprzedni.

Rada ocenia również przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej. Jej przewodniczący wchodzi w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Do zadań Rady Służby Publicznej, we współpracy z KSAP, należy także upowszechnianie najlepszych standardów, wzorców i doświadczeń w zakresie funkcjonowania służby publicznej.

Przepisy ustawy o służbie cywilnej przewidują, że Rada Służby Publicznej liczyć może od 7 do 9 członków, których kadencja trwa 4 lata. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, do czasu powołania ich następców.

Skład Rady Służby Publicznej:

Tadeusz Woźniak – przewodniczący Rady Służby Publicznej, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu administracji na UW i w WSAP w Łodzi. Poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII I IX kadencji, członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Wieloletni członek Rady Służby Cywilnej, w latach 1990-2005 wójt i doradca wojewody.

Lech Kołakowski - wiceprzewodniczący Rady Służby Publicznej, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie administracji. W 1992 roku pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, a w latach 1993–1997 był kierownikiem wydziału w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. W latach 1998–2005 zasiadał w łomżyńskiej radzie miejskiej, od 2002 pełniąc w niej funkcję wiceprzewodniczącego. Poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

dr hab. Zbigniew Cieślak

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UKSW w Warszawie. Były rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. W latach 2002-2006 prorektor UKSW w Warszawie, specjalizuje się w prawie administracyjnym. Były przewodniczący Rady Służby Cywilnej (2006 r.), założyciel i opiekun naukowy Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, były podsekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2015. Obecnie zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, były wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-2006 organizowała i była pierwszym dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1989-1992, członkini kolejnych zespołów, rad i komisji ds. reformy administracji publicznej, w latach 1999-2005 wiceprzewodnicząca Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 2006-2015 sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Autorka licznych publikacji i opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego.

dr hab. Marek Kisilowski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu w administracji publicznej, docent na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, współautor kilku monografii i podręczników z zakresu zarządzania i nauki administracji. Członek Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, rekomendowany przez Akademicki Klub Obywatelski im. L. Kaczyńskiego w Warszawie. W listopadzie 2016 roku powołany do Narodowej Rady Rozwoju.

Zbigniew Gryglas - podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

W 1990 roku ukończył geodezję na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Promocja Pro Publico Bono). W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz Ministerstwie Skarbu Państwa, na stanowisku dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. Był także dyrektorem Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poseł na Sejm RP VIII kadencji.

dr Mariusz Witczak – Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni

Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu nauk politycznych. Nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej Kalisza. Senator VI i VII kadencji, poseł VII, VIII i IX kadencji. Był przewodniczącym senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem Rady Służby Cywilnej.

Ireneusz Zyska – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. Członek Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Radca prawny - specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Polityk, prawnik, przedsiębiorca, menadżer, członek organów nadzoru spółek prawa handlowego, samorządowiec, działacz społeczny, uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL, członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Miłośnik polskiej historii i tradycji niepodległościowej.