Choroby nieonkologiczne

leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B Pobierz plik: docx leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B

Rozmiar : 0.02MB

leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C Pobierz plik: docx leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

Rozmiar : 0.03MB

zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B Pobierz plik: docx zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

Rozmiar : 0.03MB

leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci Pobierz plik: doc leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci

Rozmiar : 0.05MB

leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci Pobierz plik: docx leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci

Rozmiar : 0.02MB

leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadki Pobierz plik: docx leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadki

Rozmiar : 0.02MB

leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1 Pobierz plik: docx leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1

Rozmiar : 0.02MB

leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii Pobierz plik: docx leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii

Rozmiar : 0.02MB

leczenie choroby Pompego Pobierz plik: docx leczenie choroby Pompego

Rozmiar : 0.02MB

leczenie choroby Gaucher’a Pobierz plik: doc leczenie choroby Gaucher’a

Rozmiar : 0.06MB

leczenie choroby Hurler Pobierz plik: docx leczenie choroby Hurler

Rozmiar : 0.02MB

leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera) Pobierz plik: docx leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)

Rozmiar : 0.02MB

leczenie mukopolisacharydozy typu VI Pobierz plik: docx leczenie mukopolisacharydozy typu VI

Rozmiar : 0.02MB

leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą Pobierz plik: docx leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą

Rozmiar : 0.02MB

leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy Pobierz plik: doc leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy

Rozmiar : 0.04MB

leczenie stwardnienia rozsianego Pobierz plik: docx leczenie stwardnienia rozsianego

Rozmiar : 0.03MB

leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym Pobierz plik: doc leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym

Rozmiar : 0.03MB

leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) Pobierz plik: docx leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)

Rozmiar : 0.05MB

leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna Pobierz plik: doc leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna

Rozmiar : 0.19MB

leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym Pobierz plik: docx leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym

Rozmiar : 0.04MB

leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) Pobierz plik: docx leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)

Rozmiar : 0.04MB

leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) Pobierz plik: docx leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)

Rozmiar : 0.03MB

leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek Pobierz plik: doc leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

Rozmiar : 0.04MB

leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) Pobierz plik: docx leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)

Rozmiar : 0.02MB

leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych Pobierz plik: docx leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

Rozmiar : 0.02MB

profilaktyka zakażeń wirusem RS Pobierz plik: docx profilaktyka zakażeń wirusem RS

Rozmiar : 0.02MB

leczenie dzieci z zespołem Prader-Willi Pobierz plik: docx leczenie dzieci z zespołem Prader-Willi

Rozmiar : 0.02MB

leczenie niskorosłych dzieci z zespołem Turnera (ZT) Pobierz plik: docx leczenie niskorosłych dzieci z zespołem Turnera (ZT)

Rozmiar : 0.02MB

leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem Pobierz plik: doc leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem

Rozmiar : 0.04MB

leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej Pobierz plik: docx leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej

Rozmiar : 0.03MB

leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego Pobierz plik: docx leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego

Rozmiar : 0.03MB

leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej Pobierz plik: docx leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej

Rozmiar : 0.04MB

leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie Pobierz plik: docx leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie

Rozmiar : 0.03MB

leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) Pobierz plik: docx leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)

Rozmiar : 0.03MB

leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej Pobierz plik: docx leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej

Rozmiar : 0.04MB

leczenie choroby Gaucher’a typu I Pobierz plik: docx leczenie choroby Gaucher’a typu I

Rozmiar : 0.02MB

leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych Pobierz plik: doc leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych

Rozmiar : 0.07MB

leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży Pobierz plik: doc leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży

Rozmiar : 0.1MB

leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych Pobierz plik: doc leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych

Rozmiar : 0.07MB

leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych Pobierz plik: docx leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

Rozmiar : 0.02MB

leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) Pobierz plik: docx leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Rozmiar : 0.03MB

leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową Pobierz plik: docx leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową

Rozmiar : 0.03MB

leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza Pobierz plik: docx leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza

Rozmiar : 0.02MB

leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego Pobierz plik: docx leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego

Rozmiar : 0.02MB

leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) Pobierz plik: docx leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)

Rozmiar : 0.03MB

leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) Pobierz plik: docx leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)

Rozmiar : 0.02MB

leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką Pobierz plik: docx leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką

Rozmiar : 0.02MB

Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK Pobierz plik: docx Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK

Rozmiar : 0.03MB

Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A Pobierz plik: docx Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A

Rozmiar : 0.03MB

Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q Pobierz plik: docx Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q

Rozmiar : 0.02MB

Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych Pobierz plik: doc Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych

Rozmiar : 0.06MB

Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc Pobierz plik: docx Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc

Rozmiar : 0.02MB

leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) Pobierz plik: doc leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)

Rozmiar : 0.07MB

leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona Pobierz plik: docx leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona

Rozmiar : 0.03MB

Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję Pobierz plik: docx Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję

Rozmiar : 0.02MB

Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (ahus) Pobierz plik: docx Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (ahus)

Rozmiar : 0.03MB

Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (pnh) Pobierz plik: docx Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (pnh)

Rozmiar : 0.03MB

leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną Pobierz plik: docx leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną

Rozmiar : 0.02MB

leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną Pobierz plik: docx leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną

Rozmiar : 0.02MB

leczenie akromegalii pasyreotydem Pobierz plik: docx leczenie akromegalii pasyreotydem

Rozmiar : 0.03MB

leczenie hipercholesterolemii rodzinnej Pobierz plik: docx leczenie hipercholesterolemii rodzinnej

Rozmiar : 0.03MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 14:44
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 31.10.2018 14:44
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak