W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Choroby nieonkologiczne

Materiały

leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
b.1.-nowy​_od​_07​_2015-1.docx 0.02MB
leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C
b.2.-nowy-od-05.2017.docx 0.03MB
zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B
B15​_(od​_11-2019)​_B94​_(od​_09-2019).docx 0.03MB
leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci
B17​_(od​_092018).doc 0.05MB
leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci
B18​_(od​_07-2019).docx 0.02MB
leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadki
B.19.​_nowy-od-07.2014.docx 0.02MB
leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1
B.20.​_nowy-od-07.2014.docx 0.02MB
leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii
B.21.​_nowy-od-07.2014.docx 0.02MB
leczenie choroby Pompego
B.22.-nowy​_od​_07​_2015.docx 0.02MB
leczenie choroby Gaucher’a
B.23.-nowy​_od​_03.2015.doc 0.06MB
leczenie choroby Hurler
b.24.-nowy-od-07.2016-1.docx 0.02MB
leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)
B.25.​_nowy-od-07.2014.docx 0.02MB
leczenie mukopolisacharydozy typu VI
b.26.​_nowy-od-03.2016-1.docx 0.02MB
leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą
B.27.nowy​_od​_01.2015.docx 0.02MB
leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy
B.28.nowy​_od​_11.2014.doc 0.04MB
leczenie stwardnienia rozsianego
b.29.-nowy-od-09.2017.docx 0.03MB
leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym
B.30.nowy​_od​_09.2014.doc 0.03MB
leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)
B31​_(od​_11-2018).docx 0.05MB
leczenie choroby Leśniowskiego - Crohna (ChLC)
B32​_(od​_11-2019).docx 0.03MB
leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
B33​_(od​_11-2019).docx 0.04MB
leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
B35​_(od​_01-2020).docx 0.03MB
leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
B36​_(od​_01-2020).docx 0.02MB
leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek
b.37.-nowy-od-09.2017.doc 0.04MB
leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)
B.38.​_nowy-od-07.2014.docx 0.02MB
leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
B39​_(od​_01-2020).docx 0.02MB
profilaktyka zakażeń wirusem RS
B40​_(od​_09-2018).docx 0.02MB
leczenie dzieci z zespołem Prader-Willi
B.41.-nowy-od-09.2015.docx 0.02MB
leczenie niskorosłych dzieci z zespołem Turnera (ZT)
B.42.​_nowy-od-07.2014.docx 0.02MB
leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej
B44​_(od​_01-2020).docx 0.05MB
leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego
B46​_(od​_11-2019).docx 0.04MB
leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
B47​_(od​_11-2019).docx 0.04MB
leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)
B55​_(nowy​_od​_052018).docx 0.03MB
leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej
B57​_(od​_21.01-2019).docx 0.03MB
leczenie choroby Gaucher’a typu I
B.60.nowy​_od​_09.2014.docx 0.02MB
leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych
B.62. (nowy od 03.2018).doc 0.07MB
leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży
B.64.-nowy-od-01​_2015.doc 0.10MB
leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
b.67.-nowy-od-03.2017.doc 0.07MB
leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
B.69.-nowy​_od​_03.2015.docx 0.02MB
leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
B70​_(od​_01-2020).docx 0.03MB
leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową
B71​_(od​_05-2019).docx 0.03MB
leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza
B.73.-nowy-od-09.2015.docx 0.02MB
leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego
B.74.-nowy-od-09.2015.docx 0.02MB
leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)
B.75.-nowy-od-09.2015.docx 0.03MB
leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1)
B.76.-nowy-od-11.2015.docx 0.02MB
leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką
B.78. (nowy od 03.2018).docx 0.02MB
leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK
b.82.-nowy-od-03.2017.docx 0.03MB
leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
B.83. (nowy od 03.2018).docx 0.03MB
lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q
b.84.-nowy-od-01.2017.docx 0.02MB
leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych
b.86.-nowy-od-09.2017.doc 0.06MB
leczenie idiopatycznego włóknienia płuc
B.87. (nowy od 03.2018).docx 0.02MB
leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)
B.89. (nowy od 03.2018).doc 0.07MB
leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona
B90​_(nowy​_od​_052018).docx 0.03MB
leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (ahus)
B95​_(od​_01-2020).docx 0.03MB
leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (pnh)
b.96.-nowy-od-01.01.2018.docx 0.03MB
leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną
B.97. (nowy od 03.2018).docx 0.02MB
leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną
B.98. (nowy od 03.2018).docx 0.02MB
leczenie akromegalii pasyreotydem
B99​_(od​_03-2019).docx 0.03MB
leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
B101​_(od​_01-2020).docx 0.03MB
leczenie rdzeniowego zaniku mięśni
B102​_(od​_01-2020).docx 0.03MB
leczenie choroby Fabry’ego
B104​_(nowy​_od​_09-2019).docx 0.03MB
leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa
B105​_(nowy​_od​_09-2019).docx 0.11MB
profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV
B106​_(nowy​_od​_01-2020).docx 0.02MB
leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej
B107​_(nowy​_od​_01-2020).docx 0.03MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.01.2020 10:23 Mateusz Klimczak
Pierwsza publikacja:
05.06.2019 13:45 Mateusz Klimczak