Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie kodów EAN-13 i GTIN-14

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie kodów EAN-13 i GTIN-14

W związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011  r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 74), z uwagi na zmianę symboliki kodowej z EAN-13 na GS1 DataMatrix Ministerstwo Zdrowia informuje, że dotychczasowe 13-cyfrowe kody EAN oraz 14-cyfrowe kody GTIN, powstałe przez uzupełnienie z przodu nieznaczącym „0” (zerem) dotychczasowego kodu, są równoważne.

W związku z powyższym nie należy różnicować, zawartych w kolumnie E (piątej) obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, utworzonych w powyższej opisany sposób kodów 14-cyfrowych od 13-cyfrowych kodów stosowanych przed dniem 9 lutego 2019 r.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.02.2019 14:27
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 07.02.2019 14:27
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska