W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 – 2021

28.01.2019

Etap: załączniki do umów (02.08.2019)

Na podstawie uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” (M.P. z 2018 r. poz. 6), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 - 2021.
I. Cele ogólne zadania: 
1. Zwiększenie odsetka raków jelita grubego wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a).
2. Zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć).
3. Obniżenie umieralności na raka jelita grubego.
4. Obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego.
5. Obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).
II. Cele szczegółowe zadania:
1.    Wykonywanie kolonoskopii diagnostycznej wraz z usunięciem polipów o wielkości do 15 mm włącznie, i ich badaniem histopatologicznym oraz pobraniem wycinków z nacieku nowotworowego (plus badanie histologiczne).
2.Skierowanie osób z polipami wielkości powyżej 15 mm lub licznymi polipami (10 lub więcej) oraz naciekiem nowotworowym do dalszego leczenia szpitalnego (endoskopowego lub chirurgicznego), niefinansowanego w ramach Programu, oraz uzyskanie informacji o wynikach tego dalszego leczenia.
3. Ustalenie dalszych zaleceń u wszystkich osób poddanych badaniom przesiewowym, w tym pisemnych zaleceń dotyczących kolejnych badań w ramach nadzoru po polipektomii.
4.Prowadzenie bazy danych (w postaci SI-PBP dostarczonej przez Koordynatora Programu) wyników i zaleceń dla osób poddanych badaniom przesiewowym z uwzględnieniem wyników badań histologicznych osób poddanych polipektomii lub leczeniu operacyjnemu zmian wykrytych w Programie a leczonych poza nim. 
5.    Zgłoszenie wykrytych raków jelita grubego do regionalnego lub Krajowego Rejestru Nowotworów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia nowotworu złośliwego.
 

Materiały

ogłoszenie konkursowe (28.01.2019)
ogłoszenie​_konkursowe.docx 0.04MB
Warunki progowe
Załącznik​_nr​_1​_Warunki​_progowe.docx 0.02MB
Zgłoszenie ofertowe
Załącznik​_nr​_2​_Zgłoszenie​_ofertowe.docx 0.01MB
Oświadczenie
Załącznik​_nr​_3​_Oświadczenie.docx 0.01MB
Opis programu
Załącznik​_nr​_3a​_Opis​_programu.docx 0.03MB
Zobowiązania
Załącznik​_nr​_4​_Zobowiązania.docx 0.02MB
Oferta realizacji zadania
Załącznik​_nr​_5​_Oferta​_realizacji​_zadania.docx 0.02MB
Informacja o prowadzonej działalności
Załącznik​_nr​_6​_Informacja​_o​_prowadzonej​_działalności.docx 0.02MB
Opinia konsultanta
Załącznik​_nr​_7​_Opinia​_konsultanta.docx 0.01MB
Ogólne warunki umowy
Załącznik​_nr​_8​_Ogólne​_warunki​_umowy​_2019.docx 0.07MB
Informacja o pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej (20.02.2019)
informacja​_o​_pierwszym​_posiedzeniu​_system​_oportunistyczny.docx 0.01MB
Ogłoszenie o brakach formalnych (13.03.2019)
Ogłoszenie​_o​_brakach​_formalnych​_jelito​_oportunistyczny.docx 0.03MB
ogłoszenie o wynikach konkursu (24.05.2019)
Ogłoszenie​_o​_wynikach​_konkursu​_ofert​_w​_systemie​_oportunistycznym.docx 0.04MB
ogłoszenie o wpływie odwołań (07.06.2019)
Ogłoszenie​_o​_wpływie​_odwołań​_07062019.docx 0.01MB
ogłoszenie o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu (01.07.2019)
ogłoszenie​_na​_stronę​_o​_ostatecznym​_rozstrzygnięciu​_-​_jelito​_oportunistyc.docx 0.04MB
załączniki do umów (02.08.2019)
Załączniki​_do​_umów​_Jelito​_2019.xls 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2019 18:29 Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kinga Łuszczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 – 2021 1.8 02.08.2019 14:10 Mateusz Klimczak
Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 – 2021 1.7 01.07.2019 10:38 Mateusz Klimczak
Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 – 2021 1.6 07.06.2019 18:43 Mateusz Klimczak
Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 – 2021 1.5 07.06.2019 18:32 Mateusz Klimczak
Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 – 2021 1.4 24.05.2019 11:30 Mateusz Klimczak
Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 – 2021 1.3 13.03.2019 15:14 Mateusz Klimczak
Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 – 2021 1.2 20.02.2019 09:51 Mateusz Klimczak
Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 – 2021 1.1 20.02.2019 09:32 Mateusz Klimczak
Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 – 2021 1.0 28.01.2019 18:29 Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP