Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce

Celem głównym „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”, realizowanego w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

Program jest skierowany głównie do osób borykających się z problemem niepłodności, którzy pozostają w związkach małżeńskich lub partnerskich i wcześniej nie byli diagnozowani pod kątem niepłodności. Ponadto program w zakresie szkoleń będzie skierowany do personelu medycznego.

W ramach programu planuje się:

  • utworzyć sieć co najmniej 16 referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności;
  • przeprowadzić szkolenia dla personelu medycznego z zakresu procedur diagnozowania i leczenia niepłodności;
  • prowadzić kompleksową diagnostykę niepłodności, objąć uczestników opieką psychologiczną i kierować pacjentów do dalszego leczenia w ramach systemu.

Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce - treść programu Pobierz plik: pdf Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce - treść programu

Rozmiar : 1.08MB

Lista realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020, wchodzących w skład sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności Pobierz plik: docx Lista realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020, wchodzących w skład sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności

Rozmiar : 0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.10.2018 15:56
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 18.10.2018 15:56
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska