Projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)

Projekt prowadzi pośrednią edukację odnośnie zapobiegania cukrzycy. Zadanie to wykonywane jest poprzez zalecenia żywieniowe oraz edukację w zakresie aktywności fizycznej. Profilaktyka cukrzycy stosowana jest głównie w 12-tygodniowych programach redukcji masy ciała, w ramach zadania „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”. Zadanie realizowane jest na terenie całego kraju i skierowane jest do osób dorosłych z nadmierną masą ciała.

Projekt realizuje Instytut Żywności i Żywienia.

Czytaj więcej na temat projektu w serwisie Zachowaj równowagę

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska