W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów przez ogół społeczeństwa a w szczególności przez osoby młode poniżej 18. roku życia

31.07.2019

Etap: ogłoszenie o zakończeniu konkursu (24.10.2019)

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492, z późn. zm.) oraz art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2016 r. poz. 471 z poźn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskania dofinansowania realizacji zadań ze środków Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. poz. 2029), Minister Zdrowia ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.:

Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów przez ogół społeczeństwa a w szczególności przez osoby młode poniżej 18 roku życia

wpisującego się w realizację Celu Operacyjnego 2, programu pn.: Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492).

Materiały

ogłoszenie (31.07.2019)
Ogłoszenie​_-​_Konkurs​_wniosków​_na​_zadanie​_z​_zakresu​_ZP​_dot​_kampanii​_nt​_szkodliwości​_palenia​_tytoniu​_FRPH.pdf 0.70MB
załącznik nr 1 - szczegółowy opis celów i elementów zadania
Zał​_nr​_1​_do​_ogłoszenia​_-​_Szczegółowy​_opis​_celów​_i​_elementów​_zadania​_31072019.pdf 0.61MB
załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy
Zał​_nr​_2​_do​_ogłoszenia​_-​_Ogólne​_warunki​_umowy.pdf 1.87MB
załącznik nr 3 - formularz wniosku
Zał​_nr​_3​_do​_ogłoszenia​_-​_Formularz​_wniosku.docx 0.06MB
załącznik nr 4 - karta oceny wniosku
Zał​_nr​_4​_do​_ogłoszenia​_-​_Karta​_Oceny​_Wniosku.pdf 0.20MB
załącznik nr 5 - instrukcja złożenia wniosku za pośrednictwem epuap
Zał​_nr​_5​_do​_ogłoszenia​_-​_Instrukcja​_złożenia​_wniosku​_za​_pośrednictwem​_ePUAP.pdf 0.51MB
załącznik nr 6 - pełnomocnictwo do złożenia oferty
Zał​_nr​_6​_do​_ogłoszenia​_-​_Pełnomocnictwo​_do​_złożenia​_oferty​_31072019.pdf 0.10MB
informacja o terminie pierwszego posiedzenia komisji konkursowej (31.07.2019)
Informacja​_o​_terminie​_pierwszego​_posiedzenia​_Komisji​_Konkursowej.pdf 0.17MB
lista oferentów (23.08.2019)
1​_Lista​_oferentów​_kampania​_TYTOŃ​_2019​_​_DM​_23082019.docx 0.01MB
ogłoszenie o brakach formalnych (28.08.2019)
Ogłoszenie​_o​_brakach​_formalnych​_kampania​_TYTOŃ​_23082019​_(1).docx 0.02MB
ogłoszenie o wynikach konkursu (15.10.2019)
Ogłoszenie​_o​_wynikach​_konkursu​_wniosków​_-​_NPZ​_TYTOŃ​_kampania.pdf 0.29MB
ogłoszenie o zakończeniu konkursu (24.10.2019)
Ogłoszenie​_o​_zakończeniu​_konkursu​_ofert​_TYTOŃ​_Kampania​_NPZ​_2019.pdf 0.49MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.07.2019 16:36 Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mateusz Klimczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów przez ogół społeczeństwa a w szczególności przez osoby młode poniżej 18. roku życia 5.0 24.10.2019 13:22 Mateusz Klimczak
Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów przez ogół społeczeństwa a w szczególności przez osoby młode poniżej 18. roku życia 4.0 15.10.2019 10:54 Mateusz Klimczak
Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów przez ogół społeczeństwa a w szczególności przez osoby młode poniżej 18. roku życia 3.0 28.08.2019 11:12 Mateusz Klimczak
Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów przez ogół społeczeństwa a w szczególności przez osoby młode poniżej 18. roku życia 2.0 23.08.2019 15:21 Mateusz Klimczak
Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów przez ogół społeczeństwa a w szczególności przez osoby młode poniżej 18. roku życia 1.0 31.07.2019 16:36 Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP