W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ruszył program „Mój Prąd”

05.09.2019

Zakończyliśmy prace legislacyjne związane z programem „Mój Prąd” i można już składać wnioski. Mam nadzieję, że jego wdrożenie będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej – powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji prasowej, na której wraz z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem ogłosili start programu. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie 30 sierpnia 2019 r.

Konferencja nt. programu Mój Prąd

Program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce – „Mój Prąd” został przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska i ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Mój Prąd to kolejny program, dzięki któremu dajemy Polakom możliwość poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych, co przełoży się nie tylko na oszczędności finansowe, ale i na korzyści dla środowiska – uzasadniał Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Podpisane rozporządzenie, kończy prace legislacyjne nad programem i już będzie można składać odpowiednie wnioski. Będą one zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;

• Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;

• Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;

• Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;

• Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);

• Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);

• Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;

• Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);

• Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);

• Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;

• Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;

• Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);

• Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Materiały

Program Priorytetowy
Program​_Priorytetowy​_Moj​_Prad.pdf 0.07MB
Regulamin Konkursu Mój Prąd
regulamin​_konkursu​_moj​_prad​_30082019.pdf 0.14MB
Ogłoszenie o naborze
Ogłoszenie o Naborze.Ogloszenie​_o​_naborze​_Moj​_Prad​_(za 0.06MB
Zaświadczenie OSD
WoD​_MojPrad​_zal3​_zaswiadczenie​_OSD.DOCX 0.02MB
Mój Prąd Rodo
WoD​_MojPrad​_zal4​_info​_RODO.DOCX 0.04MB
Wniosek o dofinansowanie Mój Prąd
Wniosek​_o​_Dofinansowanie​_Moj​_Prad.xlsx 0.27MB

Wideo

Zdjęcia (4)