W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Prawo wniesienia skargi do Trybunału przysługuje każdej osobie, organizacji pozarządowej lub grupie jednostek, która uważa, że jej prawa gwarantowane przepisami Konwencji zostały naruszone przez Państwo Stronę Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Artykuł 35 Konwencji określa warunki, jakie muszą być spełnione przez skarżącego dla skutecznego wniesienia skargi. Należy też spełnić wymogi określone w Regulaminie Trybunału, a skarga powinna być złożona na formularzu pobranym ze strony Trybunału.

Skargi należy kierować bezpośrednio na adres Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX

Kancelaria Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przygotowała specjalny zestaw dokumentów dla osób, które mają zamiar wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Materiały

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z Protokołami dodatkowymi
Convention​_POL.pdf 1.25MB
Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ang.)
Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (wyciąg, stan na 06.09.2018 r.)
Regulamin​_Trybunalu​_(fragmenty)​_06092018.docx 0.11MB
Wwytyczne dotyczące praktyki, wydane przez Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (wyciąg, stan na 06.09.2018 r.)
Wytyczne​_dotyczace​_praktyki​_06092018.docx 0.05MB
Praktyczny Przewodnik Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. kryteriów dopuszczalności skarg z 2014 r.
Admissibility​_guide​_POL​_2014.pdf 1.56MB
Informacje Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nt. zasad składania skarg - w języku polskim