W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem i przyłączeniem do sieci 3 mikroinstalacji, o mocy minimum 40 kWp każda, instalowanych na dachu budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4

  • Status zamówienia: Aktualne
  • Numer zamówienia:BDG-V.2613.8.2020.MD
  • Data rozpoczęcia: 25.06.2020
  • Data zakończenia: 25.06.2021
  • Wartość szacunkowa zamówienia:
  • Jednostka publikująca:Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Opis zamówienia:
  • Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://zamowienia.miir.gov.pl/ zwanej dalej Platformą. Dostęp do dokumentacji oraz złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ odbywa się za pośrednictwem Platformy, nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania: 1) do upływu terminu składania ofert Wykonawca przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Wykonawca ma możliwość pobrania każdego dokumentu odrębnie po naciśnięciu na wybrany załącznik lub w formie skompresowanej paczki po odznaczeniu wybranych załączników i naciśnięciu polecenia „pobierz”. 2) po upływie terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, wybiera zakładkę „Archiwalne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SIWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ”. Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace. Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze. Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00: pod numerem telefonu: 22 257 22 23, pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl OSOBY DO KONTAKTU: KONTAKT: e-mail zamowienia@mfipr.gov.pl
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.06.2020 09:23 Marzena Dachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marzena Dachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem i przyłączeniem do sieci 3 mikroinstalacji, o mocy minimum 40 kWp każda, instalowanych na dachu budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4 1.0 25.06.2020 09:23 Marzena Dachowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP