W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Debata o wyzwaniach dla nowej polityki miejskiej

16.10.2020

16 października w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się trzecia edycja Krajowego Forum Miejskiego. Podczas konferencji zaprezentowano projekt założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej oraz prowadzonych i planowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Spotkanie było również okazją do przedstawienia stanu przygotowań do organizacji Światowego Forum Miejskiego, które w 2022 roku odbędzie się w Katowicach.

Zdjęcie przedstawia wiceministra Waldemara Budę przemawiającego na Krajowym Forum Miejskim 2020. W tle zdjęcie miasta z góry. Obok dwie kobiety i mężczyzna siedzący na fotelach.

Krajowe Forum Miejskie, po raz trzeci organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, to spotkanie przedstawicieli rządu, samorządów, regionów i miast, a także ekspertów i badaczy zajmujących się tematyką rozwoju ośrodków miejskich. To również odpowiedź na zobowiązania Polski wynikające z przyjęcia Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i realizacji 17 zrównoważonych celów rozwoju.

O polityce miejskiej w międzynarodowym gronie

Chcemy, żeby forum przyczyniało się do lepszego rozumienia i obrazowania zmieniających się warunków i trendów rozwoju polityki miejskiej zachodzących zarówno w kraju, jak i na poziomie międzynarodowym. Jednym z tych czynników jest pandemia COVID-19, która teraz ma realny wpływ na sytuację miast. Uwzględniliśmy ją podczas prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Dziś chcemy przedstawić jej założenia i w gronie wielu interesariuszy rozpocząć dyskusję nad wyzwaniami i kształtem tej polityki

– mówił Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, który otworzył Krajowe Forum Miejskie.

Z kolei wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podkreślił, że wypracowanie nowych kierunków w kształtowaniu polityki miejskiej to obecnie jeden z megatrendów, podobnie jak zaangażowanie wobec zmian klimatycznych. Dodał również, że społeczeństwo i biznes liczą na wytyczenie nowych kierunków działań polityki miejskiej, które powinny wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.

W otwarciu Krajowego Forum Miejskiego wzięła również udział Maimunah Mohd Sahrif, podsekretarz generalna ONZ i dyrektor generalna UN-Habitat, która z Indonezji połączyła się z uczestnikami forum. Zaznaczyła, że fora krajowe są bardzo ważnymi instrumentami w wyznaczaniu nowych celów rozwoju. Natomiast Światowe Forum Miejskie, które za dwa lata odbędzie się w Katowicach, to dla Polski możliwość pokazania światu swojego zaangażowania w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i realizacji właściwej polityki miejskiej.

Krajowa Polityka Miejska

Krajowa Polityka Miejska 2023 (KPM) to dokument, który określa planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej. Uwzględnia on cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju i krajowej strategii rozwoju regionalnego.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczyna prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej 2023. Powstał projekt założeń do KPM, który wskazuje przesłanki i potrzeby wprowadzenia zmian, wynikające z nowych uwarunkowań oraz określa cele i kluczowe zasady opracowania i wdrażania tego dokumentu.

Projekt tych założeń zostanie poddany szerokim konsultacjom na szczeblu rządowym, samorządowym oraz z partnerami społeczno-gospodarczymi. Efektem konsultacji będzie także wypracowanie sposobu prac nad szczegółowymi rozwiązaniami, które znajdą swoje odzwierciedlenie w zakresie i trybie prac nad dokumentem.

Przygotowania do Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum ) jest organizowane co dwa lata przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat). Forum ma na celu promocję zrównoważonego rozwoju miast i dyskusję nad wyzwaniami współczesnej urbanizacji.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje przygotowania 11. edycji Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w 2022 roku w Katowicach.

To pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej i doskonała okazja do promocji naszych doświadczeń w zakresie zrównoważonej transformacji i polityki miejskiej.

Jak co roku w październiku UN-Habitat organizuje Urban October. Akcja, która trwa przez cały miesiąc, ma na celu skłonić władze krajowe i lokalne, przedstawicieli nauki i biznesu oraz organizacje pozarządowe do dyskusji na temat wyzwań i szans, przed jakimi stoją współczesne miasta. Jednym z wydarzeń organizowanych w ramach tej akcji jest Krajowe Forum Miejskie.

Więcej informacji o Krajowym Forum Miejskim

Relacja z wydarzenia