W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dialog z Komisją Europejską o nowej perspektywie

11.07.2019

Minister Jerzy Kwieciński spotkał się z przedstawicielami Komisji Europejskiej m. in. z Christopherem Toddem, Joostem Kortem oraz z Erichem Unterwurzacherm oraz wziął udział w podsumowaniu nieformalnego dialogu z Komisją Europejską. Tematem spotkań była przyszła perspektywa unijnego budżetu.

Minister stoi przy mównicy na ścianie wyświetlany jest napis "podsumowanie dialogu nieformalnego z Komisją Europejską. Programowanie perspektywy 2021-2027"

Nieformalny dialog między Komisją Europejską a Polską na temat kształtu Polityki Spójności trwał przez ostatnie pięć tygodni. Spotkania miały na celu wstępne uzgodnienie z Komisją Europejską zakresu wsparcia w ramach poszczególnych celów polityki spójności, a także przedyskutowanie warunków podstawowych, które Polska musi wypełnić, w celu uruchomienia budżetu na nową perspektywę. Dyskusje w szerokim gronie były okazją do wymiany stanowisk oraz pomysłów i opinii.

- Po cyklu spotkań wiemy już, że priorytety inwestycyjne określone przez Polskę w wielu miejscach pokrywają się z wizją Komisji Europejskiej – podkreślił minister Jerzy Kwieciński.

- Rozmawialiśmy także o warunkach podstawowych zaproponowanych przez Komisję Europejską dla każdego celu polityki. W nowym okresie programowania będzie ich mniej niż obecnie, co nie znaczy, że są łatwiejsze. Niektóre wykraczają poza ramy określone przez dyrektywy w poszczególnych obszarach. Jednak Polska podejmuje intensywne działania, tak aby na początku 2021 roku wszystkie warunki zostały spełnione – zaznaczył minister Jerzy Kwieciński.

Minister wspomniał także, że w Ministerstwie zostały powołane grupy robocze, których zadaniem jest między innymi określenie szczegółowego zakresu wsparcia w ramach poszczególnych celów polityki spójności.

Szef resortu inwestycji i rozwoju wyraził nadzieję, że efektywności wdrażania środków w obecnej perspektywie unijnej, zostanie uwzględnione w toku rozstrzygania kształtu przyszłej  polityki spójności.

- Do tej pory podpisaliśmy z beneficjentami ponad 50 tysięcy umów o dofinansowanie na kwotę niemal 410 miliardów złotych. Z Komisją Europejską rozliczyliśmy już ponad 100 miliardów złotych – podsumował minister Kwieciński.

- Intensywnie przygotowujemy się do nowej perspektywy. Przygotowaliśmy Założenia Umowy Partnerstwa, czyli  dokumentu zawierającego opis wybranych do realizacji celów oraz wstępny zarys obszarów wsparacia objętych współfinansowaniem funduszy unijnych w kolejnych latach. Dokument został skonsultowany wewnętrznie, wkrotce rozpoczniemy konsultacje zewnętrzne z ekspertami branżowymi oraz z innymi resortami i stroną samorządową – dodał na zakończenie minister Kwieciński.

- W przyszłej perspektywie środków na politykę spójności będzie mniej. Polska pozostanie jednak największym beneficjentem – powiedział Joost Korte, Dyrektor Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Dodał także – Polska osiąga coraz lepsze wyniki gospodarcze, jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej. Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się, a my tworząc dokumenty programowe na przyszłą perspektywę, musimy wziąć to pod uwagę i dopasować się.

Konferencję podsumowującą nieformalny dialog poprzedziło spotkanie ministra Jerzego Kwiecińskiego z przedstawicielami Dyrekcji Generalnych do spraw Zatrudnienia oraz Rozwoju Regionalnego. Rozmowy dotyczyły programowania następnej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027. Po stronie polskiej za ten proces odpowiada minister inwestycji i rozwoju.

Wśród tematów znalazły się możliwości finasowania z budżetu UE przedsięwzięć dotyczących rozwoju rynku pracy, dostosowania kompetencji pracowników do zachodzących na nim zmian, nowych potrzeb i wyzwań stojących przed gospodarką Unii Europejskiej i poszczególnych krajów członkowskich.

Rozmawiano ponadto o przyszłych zasadach wsparcia programów i działań z zakresu ochrony środowiska, w tym dbałości o jakość powietrza.

Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i osiągniętych postępów w rozmowach. Wspólnie ustalono, że dyskusje na temat programowania inwestycji, które będą współfinansowane funduszami polityki spójności w następnej perspektywie budżetowej będą kontynuowane.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.07.2019 16:13 Małgorzata Głowacka
Pierwsza publikacja:
11.07.2019 16:13 Małgorzata Głowacka