W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI)

Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI) stanowi istotny element Planu Inwestycyjnego dla Europy i został uruchomiony przez Komisję Europejską 1 czerwca 2016 r. 

Portal wraz z bazą projektów jest narzędziem umożliwiającym potencjalnym inwestorom przegląd przedsięwzięć inwestycyjnych z całej Europy, które są opisane w sposób możliwie najbardziej przejrzysty, tak aby inwestor mógł właściwie oszacować ryzyko danego projektu. W wykazie mogą znajdować się również projekty, które będą finansowane w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Portal jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Jakie korzyści daje portal?

Portal został zaprojektowany z myślą o inwestorach, aby ułatwić im znalezienie potencjalnych inwestycji w UE dzięki jednej centralnej platformie informacyjnej. 

Oferuje zaawansowane kryteria wyszukiwania i filtrowania, ułatwiając inwestorom znalezienie projektów zgodnych z ich preferencjami. 

Inwestorzy mogą rejestrować się online, a wkrótce również będą mogli zaprenumerować aktualizacje projektu zgodnie ze swoimi interesami. Zwiększa on widoczność projektów unijnych wśród inwestorów międzynarodowych, prezentując projekty w ustrukturyzowanym i zharmonizowanym formacie. 

Informacje o inwestycji publikowane są bezpłatnie w 24 językach UE.

Jakie projekty mogą znaleźć się w portalu?

Waryunki zamieszczenia projektów inwestycyjnych na EPPI:

  • minimalna wartość projektu musi wynosić co najmniej 1 mln euro;
  • projekt realizowany jest w  jednym z obszarów wymienionych w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r.– na terenie Unii Europejskiej bądź, co najmniej promotor powinien współpracować z jednym z krajów członkowskich;
  • inwestycja wpisuje się w jeden z sektorów zawartych w art. 9 ust. 2 wyżej wspomnianego rozporządzenia - m.in.: badania, rozwój i innowacje, energetyka, transport, MŚP, technologie informacyjno-komunikacyjne, ochrona środowiska, kultura, zdrowie;
  • projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej oraz prawem państwa członkowskiego, w którym będzie miał miejsce projekt;
  • wdrażanie projektu jest rozpoczęte lub planowane do rozpoczęcia w terminie trzech lat od daty przedłożenia wniosku EPPI;
  • promotor jest osobą prawną (osoby fizyczne nie mogą przekazywać projektów) i nie jest objęty postępowaniem upadłościowym;

W przypadku niewłaściwych informacji zawartych w projekcie, braku np. kwoty finasowania lub w przypadku, gdy jego publikacja łączyłaby się z zagrożeniem bezpieczeństwa, złamania prawa czy też dobrego imienia państwa członkowskiego, projekt nie zostanie opublikowany. Więcej informacji

Opłaty za publikację

Od początku czerwca 2017 r. za publikację projektu na portalu nie jest pobierana opłata za rozpatrzenie wniosku.

Formularz projektu

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej znajdują się informacje w języku polskim na temat EPPI oraz wzór formularza aplikacyjnego wraz ze wskazówkami, jak go wypełnić.

Formularz projektu EPPI (PDF 2 MB)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.04.2019 09:27 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
10.04.2019 09:27 administrator gov.pl