W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Grupa robocza ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR

Grupa robocza stanowi zespół ekspertów reprezentujących różne środowiska, liderów biznesu w zakresie CSR oraz przedstawicieli organizacji wspierających biznes we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Od trzech lat pracom grupy roboczej przewodniczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Rolę koordynatorki grupy pełni pani Weronika Kopernok, starszy specjalista w NCBR.

Członkowie grupy roboczej opracowali koncepcję oraz zainicjowali cykl warsztatów regionalnych skierowanych do przedstawicieli MŚP.

Warsztaty mają służyć jako inspiracja dla przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji rozwojowych uwzględniających wdrażanie innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Sprzyjają zmianie modeli biznesowych na bardziej odpowiedzialne - uwzględniające potrzeby interesariuszy oraz wpływ na środowisko.

Warsztaty odbywają się w małych grupach, mają charakter interaktywnej współpracy oraz oparte są na katalogu przykładów z sektora MŚP, opisujących wdrożone z sukcesem  innowacje.

Warsztaty adresowane są do przedsiębiorstw z sektora MŚP w poszczególnych województwach, odwołując się do specyfiki społeczno-gospodarczej regionu, specjalizacji branżowych danego regionu oraz planowanych kierunków rozwoju innowacji.

W oparciu o powyższe, wypracowane założenia, w 2019 r. odbył się pilotaż warsztatów dla MŚP przeprowadzony w Warszawie. Uczestnikami szkolenia byli właściciele oraz pracownicy MŚP z różnych regionów Polski, reprezentujący różnorodne branże (m.in. usługi transportowe, hotelarstwo, finanse, zarządzanie infrastrukturą wodną, regionalne stowarzyszania branżowe).

Warsztaty zostały pozytywnie ocenione przez uczestników, którzy zarekomendowali organizację warsztatów w regionach i wzbogacenie ich o wiedzę praktyczną z zakresu tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Grupa robocza uzgodniła założenia do organizacji warsztatów w regionach w 2020 roku. Nawiązano współpracę z lokalnymi władzami i regionalnymi ośrodkami wspierającymi przedsiębiorców.

W 2020 r. odbyły się warsztaty w 5 regionach:

  • pomorskim – 4.09.2020 r. warsztat stacjonarny
  • małopolskim – 17.09.2020 r. warsztat online
  • łódzkim – 23.09.2020 r. warsztat online
  • zachodniopomorskim – 18.11.2020 r. warsztat online
  • lubuskim – 19.11.2020 r. warsztat online

W 2021 r. i 2022 r. zrealizowane zostaną kolejne warsztaty w pozostałych 11 województwach. Warsztaty będą miały formułę online i podzielone zostaną na 2 dni ćwiczeń  przygotowujących do budowania strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Harmonogram, zapisy i szczegóły projektu dostępne są na stronie: https://grupaprofesja.com/csr-i-innowacje-dla-zrownowazonego-rozwoju/

 

 

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
14.10.2021 16:06 Małgorzata Kłoś
Pierwsza publikacja:
14.05.2019 09:23 Emilia Chmiel
{"register":{"columns":[]}}