W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rada Ministrów przyjęła decyzję o systemie zasobów własnych UE

27.04.2021

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do skorzystania z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro na walkę ze skutkami pandemii. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej z 14 grudnia 2020 r. dotyczącej systemu zasobów własnych UE. Teraz ustawa trafi pod obrady parlamentu.

Grafika podzielona na pół: po lewej napis Rada Ministrów przyjęła decyzję o systemie zasobów własnych UE, po prawej zdjęcie gabinetu, w którym odbywa się Rada Ministrów, widoczny duży kwadratowy stół oraz krzesła wokół.

Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy oraz budżetu UE na lata 2021-2027. Fundusz Odbudowy jest odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzysowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Składa się on z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz mniejszych funduszy i programów.

Jesteśmy o krok bliżej do sięgnięcia po pieniądze, które pomogą wrócić na właściwe tory rozwoju i pomóc zbudować odporność na ewentualne przyszłe nieprzewidziane okoliczności

– powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Do 2026 roku Polska otrzyma niemal 24 miliardy euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz ponad 34 miliardy euro w formie ewentualnych pożyczek

– dodał.

Krajowy Plan Odbudowy powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z resortami i regionami. Został poddany szerokim konsultacjom społecznym, które znacząco wpłynęły na jego ostateczny kształt. 

Przed ponad miesiąc wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać swoje uwago do KPO. Otrzymaliśmy 5,5 tys. opinii nadesłanych przez formularz na stronie internetowej. Zorganizowaliśmy trzydniowe spotkanie online z udziałem ponad 10 tys. uczestników oraz 5 wysłuchań, w których poznaliśmy zdanie przedsiębiorców, samorządowców, organizacji pozarządowych

- przypomniał minister. Były to wydarzenia na niespotykaną dotąd skalę.

KPO to wsparcie dla 5 obszarów

  1. Odporność i konkurencyjność gospodarki;
  2. Energia i zmniejszenie energochłonności;
  3. Transformacja cyfrowa;
  4. Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
  5. Zielona i inteligentna mobilność.

W obszarze "Odporność i konkurencyjność gospodarki" reformy i inwestycje mają pomóc w odbudowie i transformacji sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu Covid-19 oraz stworzeniu przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania. Planowane są również inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym, co powinno pomóc w stabilizowaniu rynków rolnych. Konkurencyjność gospodarki to również kadry. KPO w tym zakresie stawia na odbudowę szkolnictwa zawodowego, reformę instytucji rynku pracy tak, a także wsparcie aktywności zawodowej rodziców.

37 proc. środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy musi być skierowane na działania związane z klimatem. Zielona „energia i zmniejszenie energochłonności” to między innymi większe środki na realizację Programu "Czyste Powietrze". Oprócz termomodernizacji budynków mieszkalnych i szkół inwestycje obejmą działania poprawiające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach oraz wspierające rozwój ciepłownictwa systemowego (zastosowanie OZE, wysokosprawna kogeneracja).

W ramach „Transformacji cyfrowej” będziemy inwestować w zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu, w tym eliminację tak zwanych białych plam w dostępie do internetu i ograniczenie wykluczenia cyfrowego. Planujemy dołączenie 1 mln 80 tys. gospodarstw domowych do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Inwestycje w zakresie zdrowia w ramach KPO będą przede wszystkim dotyczyć modernizacji infrastruktury placówek leczniczych, rozwoju kadr, cyfryzacji ochrony zdrowia oraz rozwoju badań w dziedzinie nauk medycznych oraz sektora farmaceutycznego. W efekcie zaplanowanych działań zmniejszą się terytorialne nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, a jakość świadczonych usług na wszystkich poziomach zostanie podniesiona.

„Zielona i inteligentna mobilność” to przede wszystkim nisko i zeroemisyjny transport, rozwój kolei oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.