W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rok 2020 na plus w unijnym Programie Infrastruktura i Środowisko

07.01.2021

To był kolejny dobry rok realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) finansowanego z Funduszy Europejskich. Pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych w całej Europie wywołanych COVID-19, w programie wykorzystano prawie 92 procent dostępnych środków. Mamy coraz więcej podpisanych umów i rozliczonych wydatków.

Na grafice napis: "Mimo pandemii efektywnie inwestujemy fundusze unijne i środki krajowe. Rok 2020 zakończył się dobrymi wynikami Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki wspólnemu wysiłkowi beneficjentów i instytucji zaangażowanych w realizację programu osiągnęliśmy sukces." oraz zdjęcie wiceministra Waldemara Budy

Mimo pandemii efektywnie inwestujemy fundusze unijne i środki krajowe. Rok 2020 zakończył się dobrymi wynikami Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki wspólnemu wysiłkowi beneficjentów i instytucji zaangażowanych w realizację programu osiągnęliśmy sukces

– podsumował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Ponad 2600 wspartych projektów

Rok 2020 zamykamy z wynikiem 2 645 podpisanych umów o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 110 mld zł, co stanowi ponad 91,4 procent dostępnych środków unijnych z POIiŚ.

Równie dobre rezultaty program osiągnął w zakresie rozliczania dotacji z Komisją Europejską. Do końca roku przesłano wnioski o refundacje wydatków na łączną kwotę ponad 72 mld zł, co stanowi ponad 60 procent dostępnych środków. Realizacja prognozy płatności w 2020 roku ponownie przewyższyła założony cel i wyniosła 104 procent w odniesieniu do prognozy zatwierdzonej przez Radę Ministrów.

Niwelowanie skutków pandemii

Elastyczność i dobra współpraca Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Komisją Europejską zaowocowały aktywną walką ze skutkami pandemii przy wykorzystaniu środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Na walkę z COVID-19 przeznaczyliśmy z Programu Infrastruktura i Środowisko 927 mln zł. To pieniądze dla szpitali zajmujących się leczeniem osób zakażonych, między innymi na zakup sprzętu i aparatury medycznej, ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych. Dodatkowe fundusze unijne z POIiŚ otrzymały również służby ratownicze - policja i straż pożarna.

Cała Polska korzysta z nowej infrastruktury

Do końca minionego roku dzięki wsparciu pieniędzy krajowych i funduszy z Programu Infrastruktura i Środowisko udało się zakończyć 740 inwestycji w sektorach: transport, środowisko, energetyka, zdrowie i kultura.

W ramach projektów drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła do ruchu ponad 1 150 km dróg. Powstały też obwodnice 26 miast.
W ramach POIiŚ dofinansowano także między innymi budowę i modernizację 215 oczyszczalni ścieków, ponad 5,4 tys. km kanalizacji sanitarnej oraz niemal 800 km gazociągów przesyłowych.

Wsparcie programu uzyskały też 435 obiektów kultury i 249 podmiotów leczniczych.