W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju w dziedzinie geoinformacji

09.07.2019

Ogłoszenie o rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Nagrody są przyznawane corocznie według kategorii

 

 • prace inżynierskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • prace magisterskie - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek,
 • rozprawy doktorskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • krajowe publikacje - maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki,
 • innowacyjne rozwiązania - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane

 

 • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • innowacyjne rozwiązania - wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce obronili prace lub wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji według wzoru, w zależności od kategorii stanowiącego załączniki do regulaminu.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać

 • za prace dyplomowe - rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub inne niż uczelnie, jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie - rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie, jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje krajowe - wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące je w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek;
 • za innowacyjne rozwiązania - twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania.

Załączniki do wniosku

 

 • w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe
  • recenzja pracy wystawiana przez recenzenta pracy lub promotora pracy,
  • egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym bądź kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
  • egzemplarz pracy w wersji elektronicznej;
 • w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie 
  • opinię jednostki zatrudniającej autora pracy lub wnioskującej,
  • minimum dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
  • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania,
  • egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;
 • w przypadku publikacji 
  • minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
  • egzemplarz publikacji w wersji papierowej i elektronicznej;
 • w przypadku innowacyjnych rozwiązań:
  • opis innowacyjnego rozwiązania, wskazujący na oryginalność, pomysłowość i twórcze wartości rozwiązania oraz jego użyteczność, znaczenie dla rozwoju polskiej nauki i techniki, jak i możliwość uniwersalnej implementacji rozwiązania, 
  • oświadczenie potwierdzające wdrożenie i funkcjonowanie na rynku rozwiązania w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody,
  • co najmniej jedną opinię/referencję użytkownika dotyczącą użytkowania innowacyjnego rozwiązania.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 października 2019 r. (decyduje data wpływu) na adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Konkurs o Nagrodę Ministra – wybitne osiągnięcia naukowe i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji” lub osobiście w Kancelarii Głównej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z Julią Kurpiewską tel. 22 56 31 337, e-mail: julia.kurpiewska@gugik.gov.pl lub z Lidią Wyszomirską tel. 22 522 5137, e-mail: lidia.wyszomirska@miir.gov.pl

Materiały

wzór wniosku - prace dyplomowe
wzor​_wniosku​_prace​_dyplomowe.docx 0.03MB
wzór wniosku - prace doktorskie
wzór​_wniosku​_prace​_doktorskie.docx 0.03MB
wzór wniosku - publikacje
wzór​_wniosku​_publikacje.docx 0.03MB
wzór wniosku - innowacyjne rozwiązania
wzór​_wniosku​_innowacyjne​_rozwiązania.docx 0.03MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.07.2019 06:39 Zbigniew Przybysz
Pierwsza publikacja:
10.07.2019 06:39 Zbigniew Przybysz