Pierwsze posiedzenie Rady Dostępności

Pierwsze posiedzenie Rady Dostępności

Blisko pięćdziesiąt osób otrzymało z rąk ministra Jerzego Kwiecińskiego akty powołania na członka Rady Dostępności. Nowo utworzony organ skupia przedstawicieli organizacji zajmujących się tematem niepełnosprawności, instytucji rządowych, sektora nauki i biznesu oraz ekspertów ds. dostępności.

""Inspiracją do powołania Rady  była amerykańska Access Board. Wierzę, że teraz to Polska stanie się wzorem dla innych państw" - podkreślił minister Jerzy Kwieciński, wręczając nominacje."

Do głównych zadań Rady należy rekomendowanie najlepszych rozwiązania dla poprawy dostępności różnych miejsc w przestrzeni publicznej, na przykład parków, budynków administracji, publicznych serwisów internetowych, opiniowanie zmian w prawie, które dotyczą tego tematu oraz przygotowanie systemu certyfikacji i akredytacji podmiotów działających na rzecz dostępności.

Tematem pierwszego posiedzenia był stan prac nad Programem Dostępność Plus oraz omówienie postępów w procesie legislacyjnym ustawy o dostępności.

Rada będzie spotykać się co najmniej dwa razy w roku. Podstawą do jej działania jest zarządzenie ministra, ale w procedowanym projekcie ustawy o dostępności są przepisy dotyczące działania rady. Oznacza to, że po jej wejściu w życie, Rada Dostępności będzie umocowana ustawowo.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.02.2019 14:46
Osoba publikująca: Emilia Chmiel
Zmodyfikowano: 12.04.2019 14:29
Osoba modyfikująca: Beata Pondo