W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zmarł gen. brygadier w st. spocz. Zbigniew Meres, były Komendant Główny PSP

14.11.2023

Biało czarna fotografia gen. brygadiera w st. spocz. Zbigniewa Meresa

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 listopada 2023 r. zmarł gen. brygadier w st. spocz. Zbigniew Meres, były komendant główny PSP w latach 1997–2002. 

Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu własnym oraz środowiska pożarniczego składa kondolencje rodzinie oraz bliskim zmarłego. 

Cześć Jego pamięci!

 

Gen. brygadier Zbigniew Meres urodził się 18 stycznia 1952 r. w Dąbrowie Górniczej. W 1971 r. jako słuchacz pierwszego turnusu rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu zaczął służbę pożarniczą w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Chorzowie. Po przeniesieniu do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Katowicach, a następnie do Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Dąbrowie Górniczej zajmował się działalnością prewencyjną. Po dwóch latach został ponownie skierowany do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Katowicach, gdzie objął stanowisko kierownika służby prewencji. Wysokie kwalifikacje zawodowe pozwoliły mu uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a swoją wiedzę i doświadczenie w pełni wykorzystywał na kolejnych stanowiskach – kierownika służby operacyjnej, następnie zastępcy komendanta i komendanta wojewódzkiego straży pożarnych w Katowicach.

W 1992 r., po utworzeniu Państwowej Straży Pożarnej, ponownie powierzono mu funkcję komendanta wojewódzkiego w Katowicach. Brał udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych podczas groźnych pożarów lasów – najpierw w Olkuszu, a w 1992 r. podczas największego wtedy w Europie pożaru w Kuźni Raciborskiej, gdzie początkowo kierował działaniami, a następnie, już do końca akcji, był szefem sztabu. Dowodził także siłami wojewódzkiego systemu ratowniczo-gaśniczego podczas powodzi „tysiąclecia” na Górnym Śląsku w 1997 r. 25 sierpnia 1997 r., w uznaniu osiągnięć w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności, został awansowany na stopień nadbrygadiera przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

W tym samym roku został powołany na stanowisko komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, a w 2000 r. został szefem Obrony Cywilnej Kraju. Po raz pierwszy, łącząc obie te funkcje, był odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną, a także zarządzaniem kryzysowym w państwie.

4 maja 2000 r., z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymał nominację na stopień generała brygadiera. W tym czasie pracował nad rozwijaniem i doskonaleniem działań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, przygotowywał i wdrażał reformę administracji publicznej w Państwowej Straży Pożarnej, a także koordynował prace nad projektowanymi rozwiązaniami w dziedzinie zarządzania kryzysowego.

Śp. generał brygadier Zbigniew Meres jest twórcą Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Kierował wieloma trudnymi akcjami ratowniczymi, dowodził m.in. siłami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego podczas powodzi w 2001 r. W najbardziej dramatycznym dla Sandomierza momencie przejął bezpośrednie kierowanie akcją ratowniczą, dzięki czemu miasto zostało uratowane przed zalaniem, a jego mieszkańcy przed utratą życia i dobytku. W dowód uznania otrzymał od władz miejskich tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. Jest również honorowym obywatelem swojego rodzinnego miasta – Dąbrowy Górniczej. Wysoko ceniony za umiejętności dowódcze i wielki profesjonalizm, dążył zawsze do umacniania prestiżu polskiego pożarnictwa w kraju i za granicą.

Za wybitne osiągnięcia w służbie został wielokrotnie odznaczony, m.in.  Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medalem Honorowym im. J. Tuliszkowskiego.

30 maja 2002 r., po przejściu w stan spoczynku, został dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego w MSWiA. W latach 2003–2007 pełnił funkcję wiceprezydenta Piekar Śląskich. W 2007 r. był dyrektorem generalnym Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W listopadzie 2007 r., wolą blisko 100 tysięcy wyborców, zdobył mandat senatorski. W wyniku wyborów parlamentarnych w październiku 2011 r. ponownie został senatorem. Od początku swojej kariery parlamentarnej był przewodniczącym Senackiego Zespołu Strażaków. W Senacie VII kadencji był też członkiem Rady Służby Cywilnej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wiceprzewodniczącym Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W Senacie VIII kadencji – członkiem Krajowej Rady Prokuratury, wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Unii Europejskiej, a także członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Śp. generał brygadier Zbigniew Meres był długoletnim członkiem Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na XI Krajowym Zjeździe Związku powierzono mu ponownie funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego ZOSP RP. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP na Śląsku oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

{"register":{"columns":[]}}