W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Misja i zadania Państwowej Straży Pożarnej

Powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

(cytat z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej)

 

Stan zorganizowania Państwowej Straży Pożarnej 
                           
Województwo KG PSP Szkoły CNBOP-PIB CMP KW (kategoria) KP/M (kategoria) JRG
(zmianowy rozkład czasu służby)
I II I II III IV V od 37 etatów do 36 etatów
Dolnośląskie         1 0 1 0 8 10 7 23 21
Kujawsko-Pomorskie   1     0 1 0 2 3 7 7 16 14
Lubelskie         0 1 0 1 6 10 3 13 16
Lubuskie         0 1 0 1 1 7 3 6 13
Łódzkie         0 1 1 0 7 9 5 26 8
Małopolskie   1     1 0 1 2 10 4 2 28 4
Mazowieckie 1 1 1   1 0 1 3 9 16 9 46 14
Opolskie         0 1 0 1 1 7 2 14 3
Podkarpackie         0 1 0 1 8 10 2 17 10
Podlaskie         0 1 0 1 2 4 7 12 6
Pomorskie         0 1 0 3 5 8 3 13 17
Śląskie   1   1 1 0 0 6 14 10 1 45 1
Świętokrzyskie         0 1 0 1 1 8 3 12 5
Warmińsko-Mazurskie         0 1 0 1 2 8 8 6 18
Wielkopolskie   1     1 0 1 1 5 22 2 24 19
Zachodniopomorskie         0 1 0 1 2 10 7 14 12
Razem 1 5 1 1 5 11 5 25 84 150 71 315 181
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.09.2020 09:15 Radosław Moraczewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Komendanta Głównego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Misja i zadania Państwowej Straży Pożarnej 2.0 16.09.2020 10:03 Leszek Piekarski
Misja i zadania 1.0 15.09.2020 09:15 Radosław Moraczewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}