W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Misja i zadania Państwowej Straży Pożarnej

Powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

(cytat z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej)

 

Stan zorganizowania Państwowej Straży Pożarnej 
                           
Województwo KG PSP Szkoły CNBOP CMP KW (kategoria) KP/M (kategoria) JRG
(zmianowy rozkład czasu służby)
I II I II III IV V od 37 etatów do 36 etatów
Dolnośląskie         1   1   8 11 6 22 22
Kujawsko-Pomorskie   1       1   3 2 7 7 18 12
Lubelskie           1   4 2 11 3 14 15
Lubuskie           1   1 1 6 4 7 12
Łódzkie           1 1   7 7 7 34 0
Małopolskie   1     1   1 2 10 4 2 28 4
Mazowieckie 1 1 1   1   1 3 9 16 9 48 12
Opolskie           1   1 1 7 2 17 0
Podkarpackie           1   1 7 11 2 17 11
Podlaskie           1   1 2 4 7 12 7
Pomorskie           1   3 5 8 3 11 20
Śląskie   1   1 1     5 15 10 1 46 0
Świętokrzyskie           1 0 1 1 7 4 12 5
Warmińsko-Mazurskie           1   1 2 9 7 6 18
Wielkopolskie   1     1   1 1 5 22 2 30 13
Zachodniopomorskie           1   1 2 10 7 14 12
Razem 1 5 1 1 5 11 5 28 79 150 73 336 163
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.09.2020 09:15 Radosław Moraczewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Komendanta Głównego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Misja i zadania Państwowej Straży Pożarnej 3.0 04.01.2024 14:54 Tomasz Banaczkowski
Misja i zadania Państwowej Straży Pożarnej 2.0 16.09.2020 10:03 Leszek Piekarski
Misja i zadania 1.0 15.09.2020 09:15 Radosław Moraczewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}