W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostepność

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Głównej PSP https://www.gov.pl/web/kgpsp

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.

 • Deklarację sporządzono 2020-09-24 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Ostatnia modyfikacja treści deklaracji: 2024-04-15

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link poniżej).

Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

KG PSP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Ułatwienia dostępu – Pomoc

 1. Zmiana rozmiaru strony

  Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
  Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

 2. Firefox, Chrome, Internet Explorer:

  [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 3. Opera:

  [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  [-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren KG PSP przy ul. Podchorążych 38

 1. Wizyta gości w KG PSP - Budynki KG PSP znajdują się na terenie zamkniętym ochranianym przez Służbę Ochrony Państwa wobec czego, każda wizyta musi zostać poprzedzona wcześniejszą informacją telefoniczną lub mailową celem zgłoszenia do biura przepustek SOP. Biuro przepustek znajduje się przy bramie głównej na teren przy ul. Podchorążych 38.
 2. Wejście i wjazd na teren Komendy Głównej PSP przy ul. Podchorążych 38 - Wejście i wjazd na teren KG PSP odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KG PSP, który odbiera gości z biura przepustek SOP i kieruję do wyznaczonego miejsca spotkania w budynku nr 4.

Budynek nr 4 jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Winda - W budynku nr 4 na parterze znajduje się winda przystosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych.
 2. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - W budynku nr 4 toaleta znajduje się na parterze, bezpośrednio przy windzie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Nadzór nad zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38

Materiały

(2024-2025) Plan działania na rzecz poprawy dostępności w KG PSP
2024-2025-plan-dzialalnosci-dostepnosc-KGPSP.pdf 0.14MB
(2022-2023) Plan działania na rzecz poprawy dostępności w KG PSP
2022-2023-plan-dzialalnosci-dostepnosc-KGPSP.pdf 0.43MB
(2021) Raport dot. dostępności w KG PSP
2021-raport-dostepnosc-KGPSP.pdf 0.10MB
(2021) Raport dot. dostępności w KG PSP [cyfrowo]
2021-raport-dostepnosc-KGPSP-cyfrowo.pdf 0.06MB
(2021) Plan działania na rzecz poprawy dostępności w KG PSP
2021-plan-dzialalnosci-dostepnosc-KGPSP.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.09.2020 12:12 Leszek Piekarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Komendanta Głównego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 49.0 19.04.2024 08:42 Maciej Pożarski
Deklaracja dostępności 48.0 15.04.2024 15:07 Maciej Pożarski
Deklaracja dostępności 47.0 10.04.2024 14:08 Maciej Pożarski
Deklaracja dostępności 46.0 10.04.2024 14:05 Maciej Pożarski
Deklaracja dostępności 45.0 10.04.2024 13:43 Maciej Pożarski
Deklaracja dostępności 44.0 10.04.2024 13:40 Maciej Pożarski
Deklaracja dostępności 43.0 10.04.2024 13:31 Maciej Pożarski
Deklaracja dostępności 42.0 10.04.2024 13:28 Maciej Pożarski
Deklaracja dostępności 41.0 22.01.2024 11:15 Tomasz Banaczkowski
Deklaracja dostępności 40.0 22.01.2024 11:14 Tomasz Banaczkowski
Deklaracja dostępności 39.0 05.01.2024 09:17 Tomasz Banaczkowski
Deklaracja dostępności 38.0 31.03.2023 09:56 Tomasz Banaczkowski
Deklaracja dostępności 37.0 09.02.2023 12:14 Grzegorz Trzeciak
Deklaracja dostępności 36.0 08.12.2022 08:12 Tomasz Banaczkowski
Deklaracja dostępności 35.0 06.12.2022 09:24 Tomasz Banaczkowski
Deklaracja dostępności 34.0 21.11.2022 15:36 Tomasz Banaczkowski
Deklaracja dostępności 33.0 30.05.2022 11:50 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 32.0 12.05.2022 06:49 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 31.0 30.03.2022 12:35 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 30.0 30.03.2022 12:34 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 29.0 16.03.2022 14:50 Tomasz Banaczkowski
Deklaracja dostępności 28.0 07.03.2022 15:03 Tomasz Banaczkowski
Deklaracja dostępności 27.0 10.02.2022 11:14 Tomasz Banaczkowski
Deklaracja dostępności 26.0 10.02.2022 11:14 Tomasz Banaczkowski
Deklaracja dostępności 25.0 10.02.2022 10:17 Tomasz Banaczkowski
Deklaracja dostępności 24.0 27.01.2022 10:21 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 23.0 27.01.2022 10:21 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 22.0 26.01.2022 14:10 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 21.0 27.12.2021 14:23 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 20.0 23.11.2021 06:52 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 19.0 29.10.2021 17:08 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 18.0 01.10.2021 08:29 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 17.0 21.06.2021 12:01 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 16.0 31.03.2021 13:26 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 15.0 31.03.2021 13:26 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 14.0 05.03.2021 11:25 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 13.0 05.03.2021 11:25 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 12.0 05.02.2021 14:19 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 11.0 05.02.2021 14:18 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 10.0 04.02.2021 15:17 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 9.0 04.02.2021 14:27 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 8.0 04.02.2021 14:26 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 7.0 02.02.2021 13:32 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 6.0 02.02.2021 13:31 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 5.0 02.02.2021 13:29 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 4.0 30.09.2020 12:18 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 3.0 30.09.2020 12:12 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 2.0 30.09.2020 12:12 Leszek Piekarski
Deklaracja dostępności 1.0 30.09.2020 12:12 Leszek Piekarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}