W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Służba i Praca

baner-kg-psp-1460x616

Służba w Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2022.1969 t.j.), służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej PSP. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w PSP, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

Nabór do służby jest otwarty i konkurencyjny. Informację o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym zamieszcza się w formie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na jej stronie internetowej lub zamieszcza się w siedzibie tej jednostki w miejscu ogólnie dostępnym, a także we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

  1. ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;
  2. test sprawności fizycznej;
  3. rozmowa kwalifikacyjna;
  4. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany dostarczyć przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w PSP jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej PSP może zarządzić przeprowadzenie następujących dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

  1. test wiedzy;
  2. test kompetencyjny;
  3. sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);
  4. sprawdzian z pływania.

Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki organizacyjnej PSP listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Informację o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej PSP oraz na tablicy ogłoszeniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1772).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.09.2020 14:17 Piotr Tereszczenko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Kadr
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Służba i Praca 9.0 26.04.2024 16:07 Maciej Pożarski
Służba i Praca 8.0 26.04.2024 14:37 Maciej Pożarski
Służba i Praca 7.0 24.04.2024 14:24 Maciej Pożarski
Służba i Praca 6.0 17.04.2024 07:41 Maciej Pożarski
Służba i Praca 5.0 16.04.2024 14:20 Maciej Pożarski
Informacje ogólne 4.0 14.12.2023 14:22 Piotr Tereszczenko
Informacje ogólne 3.0 03.01.2023 15:24 Piotr Tereszczenko
Informacje ogólne 2.0 28.09.2020 18:36 Leszek Piekarski
Informacje ogólne 1.0 09.09.2020 14:17 Piotr Tereszczenko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}