W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż wniosek lub skargę

I. Skargi i wnioski można: 

  1. Przesłać listownie, na adres:
    Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.
  2. Przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (w wyszukiwarce należy wpisywać: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej).
  3. Przesłać elektronicznie na adres mailowy: kancelaria@kg.straz.gov.pl
  4. Doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ul.Podchorążych 38, 00-463 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:00. W Biurze Przepustek proszę nawiązać kontakt telefoniczny z naszą Kancelarią Ogólną pod numerem (22) 523 33 15 - właściwą wyłącznie w sprawach przyjęcia korespondencji.
  5. Złożyć ustnie do protokołu w Biurze Nadzoru Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15. Osoby zainteresowane złożeniem skargi do protokołu proszone są o przesłanie pisemnego zgłoszenia, w którym określony będzie temat skargi. Zgłoszenia mogą być składane  w formach wskazanych w pkt 1-5.

Ważne! Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

II. Jakie informacje powinna zawierać skarga i wniosek:

Skarga i wniosek powinny zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji.

Ważne! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeśli skarga i wniosek jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma.

W skardze i wniosku należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Korespondencja adresowana do właściwego organu, a nadesłana jedynie „do wiadomości” Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub skierowana do wielu adresatów – bez wskazania oczekiwań wobec Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – po zapoznaniu się z jej treścią, może być pozostawiona bez podjęcia dalszych działań.

III. Informacja dotycząca przyjmowania w sprawach skarg i wniosków przez kierownictwo Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Kierownictwo Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków  w każdy poniedziałek w godzinach od 16:00 do 18:00.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnego zgłoszenia, w którym określony będzie przedmiot sprawy. Zgłoszenia mogą być składane listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP lub na adres mailowy: kancelaria@kg.straz.gov.pl  a także doręczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenie można uzupełnić o wskazanie numeru telefonu kontaktowego.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego będą pozostawiane bez rozpoznania.

O wyznaczeniu terminu spotkania zgłaszający zostanie powiadomiony pisemnie.

IV. Informacja o przepisach, na podstawie których załatwiane są skargi i wnioski w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Przedmiotem  skargi  może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem  wniosku  mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Informacji szczegółowych w zakresie organizacji przyjmowania skarg i wniosków udziela Biuro Nadzoru Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, telefonicznie pod numerem 22 523 31 26 lub 22 523 34 40.

 
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.09.2020 12:27 Leszek Piekarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Komendanta Głównego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Złóż wniosek lub skargę 23.0 15.05.2024 16:00 Maciej Pożarski
Złóż wniosek lub skargę 22.0 15.05.2024 15:59 Maciej Pożarski
Złóż wniosek lub skargę 21.0 14.05.2024 15:50 Maciej Pożarski
Złóż wniosek lub skargę 20.0 14.05.2024 15:49 Maciej Pożarski
Złóż wniosek lub skargę 19.0 24.04.2024 14:46 Maciej Pożarski
Skargi i wnioski 18.0 10.11.2023 14:17 Małgorzata Werecka-Hejduk
Skargi i wnioski 17.0 29.06.2023 10:23 Tomasz Banaczkowski
Skargi i wnioski 16.0 29.06.2023 10:22 Tomasz Banaczkowski
Skargi i wnioski 15.0 09.02.2023 13:40 Grzegorz Trzeciak
Skargi i wnioski 14.0 11.01.2023 09:31 Tomasz Banaczkowski
Skargi i wnioski 13.0 11.01.2023 09:28 Tomasz Banaczkowski
Skargi i wnioski 12.0 11.01.2023 09:28 Tomasz Banaczkowski
Skargi i wnioski 11.0 23.11.2022 09:09 Grzegorz Trzeciak
Skargi i wnioski 10.0 23.11.2022 09:09 Grzegorz Trzeciak
Skargi i wnioski 9.0 23.11.2022 09:07 Grzegorz Trzeciak
Skargi i wnioski 8.0 23.11.2022 08:58 Grzegorz Trzeciak
Skargi i wnioski 7.0 23.11.2022 08:41 Małgorzata Werecka-Hejduk
Skargi i wnioski 6.0 02.03.2022 08:02 Tomasz Banaczkowski
Skargi i wnioski 5.0 12.10.2021 11:09 Leszek Piekarski
Skargi i wnioski 4.0 12.10.2021 10:59 Leszek Piekarski
Skargi i wnioski 3.0 21.09.2020 13:39 Leszek Piekarski
Skargi i wnioski 2.0 03.09.2020 14:35 Leszek Piekarski
Skargi i wnioski 1.0 03.09.2020 12:27 Leszek Piekarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}