W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 22 523 39 00, e-mail: komendant@kg.straz.gov.pl).
 2. W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – st. bryg. Piotr Strawa (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 22 523 33 69, e-mail: iod@kg.straz.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach: prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Klauzula informacyjna  – dot. monitoringu obiektów KG PSP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że: w obiektach Komendy Głównej PSP i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego.

 • Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 22 523 39 00,  e-mail: komendant@kg.straz.gov.pl).
 • W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych st. bryg. Piotr Strawa (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel.22 523 33 69, e-mail: iod@kg.straz.gov.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane poprzez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w KG PSP.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO w związku z 5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • Wchodząc na obszar objęty monitoringiem Pani/Pan potwierdza, że zapoznał się z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa o czym każdorazowo decyduje Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego wyznaczona.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, jednak dostęp ten nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Materiały

Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w mediach społecznościowych KGPSP
Klauzula-przetwarzanie-danych-media-spolecznosciowe.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.09.2020 11:24 Leszek Piekarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Komendanta Głównego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula Informacyjna 23.0 15.04.2024 15:42 Maciej Pożarski
Klauzula Informacyjna 22.0 15.02.2024 10:21 Małgorzata Werecka-Hejduk
Klauzula Informacyjna 21.0 15.02.2024 10:19 Małgorzata Werecka-Hejduk
Klauzula Informacyjna 20.0 15.02.2024 09:45 Krzysztof Pisz
Klauzula Informacyjna 19.0 14.11.2023 13:05 Tomasz Banaczkowski
Klauzula Informacyjna 18.0 14.11.2023 13:04 Tomasz Banaczkowski
Klauzula Informacyjna 17.0 09.02.2023 14:16 Grzegorz Trzeciak
Klauzula Informacyjna 16.0 09.02.2023 14:07 Grzegorz Trzeciak
Klauzula Informacyjna 15.0 09.02.2023 12:11 Grzegorz Trzeciak
Klauzula Informacyjna 14.0 23.01.2023 14:13 Tomasz Banaczkowski
Klauzula Informacyjna 13.0 23.01.2023 14:10 Tomasz Banaczkowski
Klauzula Informacyjna 12.0 23.01.2023 14:09 Tomasz Banaczkowski
Klauzula Informacyjna 11.0 23.01.2023 13:59 Tomasz Banaczkowski
Klauzula Informacyjna 10.0 23.01.2023 13:58 Tomasz Banaczkowski
Klauzula Informacyjna 9.0 23.01.2023 13:56 Tomasz Banaczkowski
Klauzula Informacyjna 8.0 15.06.2022 11:14 Leszek Piekarski
Klauzula Informacyjna 7.0 16.12.2021 10:51 Leszek Piekarski
Klauzula Informacyjna 6.0 20.09.2021 09:13 Leszek Piekarski
Klauzula Informacyjna 5.0 14.09.2020 13:32 Leszek Piekarski
Klauzula Informacyjna 4.0 14.09.2020 13:31 Leszek Piekarski
Klauzula Informacyjna 3.0 14.09.2020 13:30 Leszek Piekarski
Klauzula Informacyjna 2.0 03.09.2020 14:40 Leszek Piekarski
Klauzula Informacyjna 1.0 02.09.2020 11:24 Leszek Piekarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}