W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) odpowiada za realizację zadań w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Ministerstwa, w tym zadań z zakresu organizacji wewnętrznej Ministerstwa, prawa pracy i realizacji polityki personalnej.

Do zadań biura należy w szczególności:

 • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rozwoju zawodowego, oraz prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Ministerstwa, a także spraw z zakresu działania służby bhp;
 • nadzór nad poprawnością procesu i koordynacja udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie;
 • realizowanie zadań dotyczących organizacji Ministerstwa;
 • koordynowanie realizacji spraw z zakresu kontroli zarządczej, dotyczących samooceny kontroli zarządczej, oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem;
 • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem kontroli wewnętrznych w Ministerstwie;
 • koordynowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Ministerstwie;
 • realizowanie zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie, a także prowadzenie strony intranetowej Ministerstwa;
 • obsługa finansowa Ministra jako dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, w tym prowadzenie rachunkowości, księgowości, sprawozdawczości i obsługi bankowej;
 • obsługa administracyjno-logistyczna komórek organizacyjnych, w tym dokonywanie zakupów na potrzeby Ministerstwa;
 • gospodarowanie mieniem Ministerstwa i zarządzanie nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa, w tym planowanie i realizacja inwestycji i remontów oraz prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej Ministerstwa i archiwum zakładowego Ministerstwa;
 • prowadzenie spraw dotyczących potwierdzania uprawnień uczelni do zakupu sprzętu komputerowego na preferencyjnych warunkach.

Do zadań Biura należy ponadto wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Sekretariat BDG

tel.: 22 621 09 47, 22 529 27 25
e-mail: sekretariat.bdg@nauka.gov.pl

Dyrektor

Alicja Steć

Zastępcy dyrektora

Mariusz Radziewski

Tomasz Borkowski