W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

Departament Budżetu i Finansów (DBF) odpowiada za obsługę ministra pod względem finansowym.

Do zadań Departamentu należy w szczególności: 

 • zapewnienie obsługi finansowej Ministra jako dysponenta części budżetowych, w tym:
  • opracowywanie planu dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie części budżetu państwa, których jest dysponentem, a także monitorowanie stopnia realizacji tych planów,
  • prowadzenie rachunkowości, księgowości i sprawozdawczości oraz obsługi bankowej, z wyłączeniem spraw z zakresu dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;
 • realizacja zadań w zakresie przyznawania:
  • subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i potencjału badawczego oraz zwiększania wysokości subwencji,
  • dotacji na inwestycje związane z kształceniem realizowanych przez uczelnie publiczne,
  • dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, kształceniu na studiach i prowadzeniu działalności naukowej;
 • obsługa finansowa decyzji, umów oraz innych dokumentów, na podstawie których Minister przyznał środki finansowe na:
  • inwestycje związane z działalnością naukową,
  • zadania z zakresu międzynarodowej współpracy naukowej,
  • projekty realizowane w ramach programów i przedsięwzięć Ministra,
  • projekty realizowane z udziałem środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych w ramach  Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 oraz perspektywy finansowej na lata 2014–2020;
 • prowadzenie spraw związanych z:
  • finansowaniem działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
  • programami naprawczymi realizowanymi w uczelniach publicznych,
  • finansowaniem działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 • wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Uwaga! Prosimy pamiętać, że część uczelni ma innych nadzorujących: Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministra Infrastruktury i Rozwoju. To do nich należy się kierować.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Sekretariat DBF

tel.: 22 529 23 19

e-mail: sekretariat.dbf@nauka.gov.pl

Dyrektor

Jarosław Oliwa

Zastępcy dyrektora

Elżbieta Żebrowska

Mariusz Zielonka

Grzegorz Kusy

Główny księgowy resortu

Agnieszka Dalba