W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja o stanowiskach nauczycieli akademickich

12.02.2020

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) określa 4 podstawowe stanowiska, na których zatrudnia się nauczycieli akademickich:
•    profesora;
•    profesora uczelni;
•    adiunkta;
•    asystenta; i kwalifikacje, które są niezbędne do ich zajmowania.

Przyjęcie jednolitego systemu stanowisk nauczycieli akademickich służy mobilności nauczycieli akademickich i ma swoje odniesienie w przepisach dotyczących wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego określonych w art. 137 ust. 1 ww. ustawy - przypadku stanowiska profesora uczelni wysokość wynagrodzenia zasadniczego wynosić będzie nie mniej niż 83% wynagrodzenia profesora.
Ustawa daje możliwość uczelniom na autonomiczne określenie w statucie innych stanowisk dla nauczycieli akademickich niż ww. oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do ich zajmowania. Znajdzie to także swoje odzwierciedlenie w wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu prowadzonym w Systemie POL-on.  Przy określaniu innych stanowisk dopuszczalna jest dowolność w ich nazewnictwie. W grupie tej może się znaleźć stanowisko profesora połączone z nazwą uczelni. Należy jednak pamiętać, iż wysokość wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego, zatrudnionego na stanowisku określonym przez uczelnię, nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia profesora.