Informacja o zmianie w składzie Rady Narodowego Centrum Nauki

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwołał z funkcji członka Rady Narodowego Centrum Nauki dra hab. Oktawiana Nawrota – w związku ze złożoną rezygnacją i w dniu 23 listopada 2018 r. powołał w jego miejsce, wskazaną przez Zespół Identyfikujący Członków Rady Narodowego Centrum Nauki, dr hab. Joannę Golińską-Pilarek.

Navigation Menu

Metrics