W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
Polska Cyfrowa Zintegrowany System Usług dla Nauki UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Komitet Sterujący projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”

Komitet Sterujący projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (KS ZSUN I) został powołany 12 kwietnia 2016 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Do zadań KS ZSUN I należy w szczególności:

 1. nadzór nad prawidłową realizacją Projektu, tj. okresowe monitorowanie realizacji działań zgodnie z założeniami Projektu;
 2. wytyczanie kierunków rozwoju Projektu, w tym rekomendowanie i zatwierdzanie zmian w zakresie realizacji Projektu;
 3. zapewnienie koordynacji i wymiany informacji między partnerami Projektu oraz głównymi interesariuszami.

Członkowie stali KS ZSUN I:

 1. dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w MNiSW, Przewodniczący KS ZSUN I;
 2. dr Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, Zastępca Przewodniczącego KS ZSUN I;
 3. Agnieszka Tykarska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW;
 4. dr Olaf Gajl, Dyrektor OPI PIB;
 5. Andrzej Oborzyński, Kierownik Laboratorium Systemów Biznesowych OPI PIB;
 6. Piotr Zerhau, Dyrektor Działu Systemów Informatycznych NCBR;
 7. Ewa Biernacka, Kierownik Sekcji ds. Rozwoju Narzędzi Informatycznych NCBR;
 8. Katarzyna Likos, Kierownik Działu Obsługi Wniosków NCN;
 9. Andrzej Czarnota, Główny Informatyk NCN.

Członkowie-obserwatorzy KS ZSUN I:

 1. dr Marek Kozłowski, Kierownik Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej OPI PIB;
 2. Jarosław Kowalski, Specjalista ds. badań w Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI PIB;
 3. Joanna Kuszlik-Cichosz, Kierownik Działu Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej OPI PIB.

Regulamin KS ZSUN I

Protokoły z posiedzeń KS ZSUN I