Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2019 r. o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanych na 2019 r.

Navigation Menu

Metrics