Legia Akademicka – wybór uczelni

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził listę:

  • 50 uczelni publicznych,
  • 9 uczelni niepublicznych,

zakwalifikowanych do realizacji programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna.

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w informacji o naborze wniosków w lutym br. zostaną zawarte umowy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
a zakwalifikowanymi do programu uczelniami na wykonanie zadania.

Uczelnie po podpisaniu umowy zobowiązane będą:

  • przyjmować w ramach dostępnych limitów kandydatów do przeszkolenia teoretycznego z innych uczelni w danym mieście (województwie);
  • do 15 maja 2019 r. zrealizować część teoretyczną szkolenia, a następnie przesłać do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę Uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu;
  • do 30 czerwca 2019 r. złożyć raport końcowy z realizacji zadania oraz rozliczyć koszty realizacji.

Pytania

Wszelkie pytania i inne kwestie dotyczące programu edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej, prosimy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: legiaakademicka@nauka.gov.pl.

xlsx Wykaz uczelni zakwalifikowanych do realizacji programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”

0.02MB

Navigation Menu

Metrics