W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu częścią Uniwersytetu Opolskiego

21.05.2020

Na mocy podpisanego rozporządzenia Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu została wcielona w struktury Uniwersytetu Opolskiego. Na jej bazie powstanie wydział nauk o zdrowiu UO, który wraz z istniejącym Wydziałem Lekarskim będzie funkcjonować jako Collegium Medicum.

Minister siedzi za stołem, przed nim książka i mikrofon.

Uroczyste podpisanie rozporządzenia ustanawiającego połączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu i Uniwersytetu Opolskiego zwieńczyło kilkuletnie działania prowadzące do połączenia uczelni. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od samego początku wspierało ideę konsolidacji, widząc w tym duży potencjał rozwoju dla obu placówek.

21 maja 2020 r. w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego odbyło się uroczyste podpisanie rozporządzenia przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka. Resort reprezentowała także dr Anna Budzanowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W uroczystości brali udział m.in. prof. Marek Masnyk – rektor Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Tomasz Halski – rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, oraz Jarosław Gowin – były wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, Marcin Ociepa – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, poseł ziemi opolskiej.

Minister Wojciech Murdzek: To historyczny moment

Z ogromną radością i szacunkiem zwracam się do państwa, by wyrazić radość, że uczestniczymy wspólnie w tym historycznym momencie – powiedział Wojciech  Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Zaangażowanie wielu osób w trudny projekt konsolidacji uczelni dało efekt, który dziś widzimy. Gdy przedstawiono mi listę plusów i minusów połączenia uczelni musiałem stwierdzić, że przewaga plusów była druzgocąca. Zależało mi więc, by sfinalizować proces połączenia uczelni i by odbyło się to z przekonaniem obu stron, że dzieje się dobro! Dziękuję pani minister Annie Budzanowskiej za to, że z taktem i determinacją kontynuowała to dzieło. Wątpliwości zostały rozwiane, przede wszystkim dzięki obydwu panom rektorom, którzy rzeczy dobre przedłożyli nad minusy. Chcemy, by Uniwersytet Opolski był mocnym uniwersytetem, wzmocnionym potencjałem PMWSZ. Deklaruję życzliwe wsparcie w pomysłach i działaniach! Życzę państwu, byście wzmocnieni połączeniem dawali radę wszelkim naukowym wyzwaniom, by lista waszych sukcesów się wciąż się wydłużała!

Collegium Medicum – konsolidacja potencjałów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Zdaniem rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu proces połączenia z Uniwersytetem Opolskim zwiększy szanse rozwojowe pracowników, szczególnie w aspekcie naukowym. Głównym celem konsolidacji jest stworzenie w strukturze Uniwersytetu Opolskiego silnego pod wieloma względami Collegium Medicum, łączącego potencjały dotychczasowych zespołów i grup badawczych w obrębie dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. – Ściśle określone zadania naukowe w takiej strukturze będą również wzmacniać dydaktykę zdominowaną przez profil praktyczny, którym charakteryzuje się kształcenie w zawodach medycznych. Tak powiązana nauka z dydaktyką podkreśli innowacyjność idei konsolidacji, a jednocześnie zwiększy szanse Uniwersytetu Opolskiego w obszarze nauki, nie pomijając rozwoju dydaktyki zawodów medycznych. Pozwoli to kadrze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w dalszym ciągu na swobodne dokonywanie wyboru ścieżki rozwoju zawodowego – praktyka lub naukowca – stwierdził rektor PMWSZ.

Droga do konsolidacji zakończona sukcesem

Koncepcja konsolidacji została po raz pierwszy ogłoszona w styczniu 2015 r. uchwałami senatów obu uczelni. Stworzenie silnego i prężnego ośrodka akademickiego, kształcącego także w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, miało dać nowe możliwości rozwoju opolskiego środowiska akademickiego. Impulsem do wznowienia wcześniej zawieszonych rozmów stał się „Projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 marca 2019 r. w sprawie włączenia PMWSZ w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego” oraz kolejny, z kwietnia 2020 r., w którym ustępujący minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział tygodniowe konsultacje w tej sprawie, podał także planowany termin połączenia uczelni – 15 lipca 2020 roku. 24 kwietnia br. list popierający projekt rozporządzenia napisali do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego byli rektorzy Uniwersytetu Opolskiego. Podczas narady w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 maja br. rektorzy obu opolskich uczelni, w obecności wiceminister Anny Budzanowskiej, podpisali porozumienie o połączeniu uczelni, otwierające drogę do wprowadzenia w życie ministerialnego rozporządzenia.

Nowy rok akademicki 2020/2021 już w nowej strukturze

Włączenie PMWSZ do Uniwersytetu Opolskiego pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, a także przełoży się na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i finansowych obu uczelni. Studenci i pracownicy dotychczasowej PMWSZ zyskają łatwiejszy dostęp do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i pozostałej infrastruktury uniwersyteckiej. Konsolidacja może też zaowocować wspólnymi projektami chemików, lekarzy, farmaceutów. Pracownicy Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, po włączeniu szkoły w strukturę Uniwersytetu Opolskiego otrzymają gwarancję zatrudnienia na cztery lata i zachowanie dotychczasowych warunków płacowych, w tym wysokości premii i dodatków. Zmienią się także, na korzyść, zasady finansowania Uniwersytetu Opolskiego, wzmocnionego o potencjał Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. Po połączeniu uczelni Uniwersytet otrzyma rocznie ok. 4 mln złotych. Zostanie również otwarta droga do korzystania ze środków tzw. funduszy konsolidacyjnych, pozyskania aparatury naukowo-badawczej dla eksperymentalnych kierunków studiów.


Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu jako uczelnia zawodowa specjalizuje się w kształceniu wyższych kadr medycznych. Bazę infrastrukturalną uczelni stanowi Centrum Symulacji Medycznych. Zaawansowane technologiczne fantomy będące w jego wyposażeniu odwzorowują wiernie warunki rzeczywiste pracy pielęgniarki czy położnej. Szkoła prowadzi innowacje dydaktyczne – międzynarodowy projekt „Interdyscyplinarność, wielokulturowość oraz praca z pacjentem w sytuacji niestandardowej w kontekście prowadzenia zajęć dydaktycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w Centrach Symulacji Medycznej” oraz „Program kształcenia studentów uczelni medycznych (i nauk o zdrowiu) z zakresu leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy”. Projekty te są realizowane przez konsorcja uczelni polskich, włoskich, hiszpańskich, bułgarskich i czeskich, w których PMWSZ w Opolu jest liderem. W uczelni są też prowadzone projekty naukowe, np. „Oddziaływanie jonów żelaza z białkiem szoku cieplnego B1”, który uzyskał finansowania w ramach konkursu NCN SONATA 14.

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski to największa uczelnia wyższa na Opolszczyźnie z blisko siedemdziesięcioletnią tradycją (z czego 26 lat działa jako Uniwersytet Opolski). Kilka tysięcy studentów kształci się na jedenastu wydziałach, mając do dyspozycji 72 kierunki studiów. Uniwersytet zatrudnia ponad 700 pracowników naukowych i nauczycieli akademickich, będąc przy tym jednym z największych pracodawców w regionie. W ramach uczelni działa wybudowany w rekordowym tempie niecałych dwóch lat nowoczesne Collegium Medicum z unikatową aplikacją Wirtualne Serce i Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznych. Uniwersytet należy do jednego z pięciu europejskich konsorcjów FORTHEM.