W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Porozumienie finansowe z austriacką IWM z korzyścią dla polskich naukowców

13.12.2019

Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał z prof. Shalini Randerią – rektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu umowę. Na jej podstawie MNiSW przekaże w latach 2020-2022 środki na programy stypendialne dla polskich naukowców i warsztaty mentorskie dla ubiegających się o granty European Research Council.

prof. Maksymowicz z prof. Shalini Randerią siedzą przy stole, za nimi półki z książkami

– Naszą intencją jest popularyzacja projektów wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku w Polsce. Dlatego też zdecydowaliśmy się zwiększyć swój udział finansowy w tym przedsięwzięciu z myślą o młodych i ambitnych polskich naukowcach. Nad Wisłą prężnie działa wiele jednostek naukowych, badawczych (zwłaszcza niedawno powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz), przedsiębiorstw z potencjałem B+R. Jestem pewny, że mają wiele do zaoferowania instytutowi – powiedział podczas spotkania z prof. Shalini Randerią wiceminister Maksymowicz.

Wiedeński instytut założony przez ks. Tischnera i Jana Pawła II

Instytut Nauk o Człowieku (IWM) jest austriacką niezależną jednostką naukową w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Jego założycielem i pierwszym wieloletnim dyrektorem był polski uczony prof. Krzysztof Michalski, a wśród współzałożycieli byli ks. Józef Tischner oraz papież Jan Paweł II. Od  2015 r. funkcję rektora IWM pełni prof. Shalini Randeria.

Obecnie we współpracy ze strona polską IWM realizuje program stypendiów dla młodych naukowców, a także program mentorski w postaci warsztatów dla wnioskodawców zainteresowanych grantami European Research Council (ERC).

Zakres współpracy z IWM obejmuje także:

  • wspieranie projektów badawczych, konferencji, sympozjów, seminariów naukowych i innych imprez; wydawanie publikacji oraz przyznawanie stypendiów w celu wspierania mobilności studentów, doktorantów i naukowców;
  • współfinansowanie realizowanych programów stypendialnych upamiętniających wybitnych polskich intelektualistów: The Jozef Tischner Fellowship oraz The Krzysztof Michalski Fellowship;
  • zapewnienie odpowiedniego udziału polskich studentów, doktorantów i naukowców w oferowanych programach stypendialnych, badaniach, jak również działanie na rzecz zacieśniania współpracy polsko-austriackiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Co obejmuje nowe porozumienie?

Zgodnie z podpisanym 11 grudnia 2019 r. porozumieniem finansowym na lata 2020-2022 MNiSW zobowiązało się do finansowania IWM w wysokości około 380 tys. euro rocznie.

Środki te posłużą do pokrycia:

  • części kosztów ogólnego funkcjonowania Instytutu (general purpose), w tym konferencji i publikacji dotyczących m. in. dorobku ks. Józefa Tischnera, współczesnej gospodarki i współczesnych relacji europejskich (wsparcie finansowe w wysokości 300 000 euro rocznie w okresie 2020-2022);
  • programu polskich stypendiów – junior fellowships oraz senior fellowships (wsparcie finansowe w wysokości odpowiednio: 112 500,00 euro oraz 60 000 euro w okresie 2020-2022);
  • realizacji warsztatów mentorskich dla młodych naukowców ubiegających się o granty ERC – mentoring workshops (wsparcie finansowe w wysokości 60 000 euro w okresie 2020-2022).