W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Powołanie członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

05.12.2019

1 stycznia 2020 r. rozpocznie się kolejna czteroletnia kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, instytucji działającej na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Dziś Premier Jarosław Gowin wręczył powołania członkom PKA.

Zdjęcie zbiorowe członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

O Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Nadrzędną wartością, którą Polska Komisja Akredytacyjna kieruje się w swoich pracach, jest dobro społeczne, gdyż jakość i efektywność kształcenia w istotny sposób przyczyniają się do rozwijania kapitału intelektualnego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Polska Komisja Akredytacyjna a Konstytucja dla Nauki

– W obecnie obowiązującej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rola Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozostaje absolutnie kluczowa. PKA jest bowiem podstawowym gwarantem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Trzeba jednak pamiętać, że takie, niezwykle silne ukształtowanie pozycji tej instytucji, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Decyzje podejmowane przez PKA wpływając istotnie na funkcjonowanie każdej uczelni w Polsce, w dużym stopniu kształtują również funkcjonowanie całego systemu szkolnictwa wyższego. Chciałbym aby nowi członkowie PKA pamiętali o tym przez cały czas pełnienia swojej funkcji – podkreślił wicepremier Jarosław Gowin.  

Premier Jarosław Gowin pogratulował  nowo powołanym członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz życzył  im efektywnej pracy –  która przyniesienie wymierne efekty
- podwyższenie jakości kształcenia na polskich uczelniach..

Jakość kształcenia na miarę europejską

W toku mijającej kadencji PKA uzyskała przedłużenie akredytacji Europejskiego Stowarzyszenia na Recz Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA) oraz przedłużenie rejestracji w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR). Jednym z kryteriów oceny PKA w trakcie tej procedury były przepisy Standardów i wskazówek dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (ESG), które wobec narodowych agencji akredytacyjnych, formułują postulat niezależności i autonomiczności, jak również ponoszenia pełnej odpowiedzialności za swoje działania i wyniki tych działań, bez jakiegokolwiek wpływu ze strony osób trzecich.

Materiały

Skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023
Skład​_Polskiej​_Komisji​_Akredytacyjnej​_w​_kadencji​_2020-2023.pdf 0.13MB
Komunikat w sprawie powołania członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023
Serwis internetowy PKA

Zdjęcia (4)