W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”

Cel

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) oraz wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 374 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dla kogo

W ramach programu dofinansowanie na realizację projektów mogą uzyskać uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Nabór wniosków

Nabór wniosków w ramach programu rozpoczyna się w dniu 2 lipca 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego:

  1. na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Nauki, albo
  2. na informatycznym nośniku danych, na adres urzędu obsługującego Ministra Nauki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Materiały

Treść komunikatu o ustanowieniu programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” i naborze wniosków
20210702​_Komunikat​_o​_ustanowieniu​_programu​_„Wsparcie​_udziału​_polskich​_zespołów​_naukowych​_w​_międzynarodowych​_projektach​_infrastruktury​_badawczej”​_i​_naborze​_wniosków.pdf 0.66MB
Komunikatu o zmianie komunikatu w spr. o ustanowienia programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”
20220829​_Komunikat​_o​_zmianie​_komunikatu.pdf 0.19MB
Wzór umowy
20211028​_wzór​_umowy.docx 0.05MB
Wzór formularza wniosku o wyrażenie zgody na zmianę warunków realizacji zadań
20211028​_wzór​_formularza​_wniosku​_o​_wyrażenie​_zgody​_na​_zmianę​_warunków​_realizacji​_zadań.doc 0.08MB
Wzór formularza raportu rocznego i końcowego
20211028​_wzór​_formularza​_raportu​_rocznego​_i​_końcowego.doc 0.10MB
Załączniki do raportu rocznego i końcowego - wykonanie harmonogramu, rozliczenia
20211028​_załączniki​_do​_raportu​_rocznego​_i​_końcowego​_-​_wykonanie​_harmonogramu,​_rozliczenia.xlsx 0.02MB
Załączniki do raportu rocznego i końcowego - wykazy
20211028​_załączniki​_do​_raportu​_rocznego​_i​_końcowego​_-​_wykazy.xlsx 0.02MB
Wzór formularza wniosku
20210702​_Wzór​_formularza​_wniosku.docx 0.04MB
Załączniki do wniosku - kosztorysy, harmonogram, informacja w sprawie przeliczania
20210702​_Załączniki​_do​_wniosku​_-​_kosztorysy,​_harmonogram,​_informacja​_w​_sprawie​_przeliczania.xlsx 0.02MB
Załączniki do wniosku - wykazy
20210702​_Załączniki​_do​_wniosku​_-​_wykazy.xlsx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}