W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

08.11.2019

Status:

Program uruchomiony

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2019 r. o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków.

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z modułów:

- „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

 1. popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
 2. organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
 3. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
 4. organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki;

- „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% wnioskowanej wysokości środków finansowych.

Dla kogo:

- w ramach modułu „Popularyzacja nauki i promocja sportu”:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Polska Akademia Umiejętności,
 6. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 7. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki,

- w ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – będące organizatorami bibliotek naukowych:

 1. uczelnie,
 2. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 3. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki
  – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Budżet:

Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

 1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – wynosi od 20 000 zł do 1 000 000 zł,
 2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – wynosi od 20 000 zł do 250 000 zł
  – przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 5 grudnia 2019 r. do godziny 16.00.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Biurze Programów i Przedsięwzięć Ministra, e-mail: sekretariat.bpm@nauka.gov.pl, tel. (22) 529-23-41, (22) 50-17-145, (22) 52-92-349, (22) 52-92-352, (22) 52-92-354.

Materiały

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2019 r. o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków
Społeczna Odpowiedzialność Nauki wskazówki dla Beneficjentów
Społeczna​_Odpowiedzialność​_Nauki​_wskazówki​_dla​_beneficjentów.pdf 0.82MB
Wzór umowy - Społeczna Odpowiedzialność Nauki
20200416​_Wzór​_umowy​_Społeczna​_Odpowiedzialność​_Nauki​_-​_v​_09042020.docx 0.04MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu
20200507​_Rozstrzygnięcie​_2020-04-02​_SON​_P.pdf 0.25MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych
20200507​_Rozstrzygnięcie​_2020-04-02​_SON​_B.pdf 0.17MB
Wzór aneksu dla programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu - do składania w MNiSW przez ePUAP z podpisem elektronicznym
20200623​_WZÓR​_ANEKSU​_​_Społeczna​_Odpowiedzialność​_Nauki​_Popularyzacja​_Nauki​_i​_Promocja​_Sportu​_​_-​_do​_skladania​_w​_wersji​_elektronicznej​_przez​_ePUAP.doc 0.06MB
Wzór aneksu dla programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych - do składania w MNiSW przez ePUAP z podpisem elektronicznym
20200623​_WZÓR​_ANEKSU​_​_Społeczna​_Odpowiedzialność​_Nauki​_Wsparcie​_dla​_Bibliotek​_Naukowych​_-​_do​_skladania​_w​_wersji​_elektronicznej​_przez​_ePUAP.docm 0.02MB