Społeczna odpowiedzialność nauki jednym z priorytetów MNiSW

Na zdjęciu widać biurko z książkami i napis

100 tys. uczniów odwiedzonych przez Naukobus, 54 mln złotych na Uniwersytety Młodego Odkrywcy, 6 mln złotych wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku i ponad 200 projektów nagrodzonych w ramach konkursu Trzecia Misja Uczelni – tak wygląda wsparcie MNiSW dla działań z zakresu społecznej odpowiedzialności nauki w 2018 roku. Wyjście nauki z murów uczelni i instytutów badawczych to priorytet trzeciego filaru tzw. Strategii Gowina. Celem Społecznej Odpowiedzialności Nauki jest popularyzacja wiedzy, wyrównanie szans edukacyjnych i zaciekawienie naukami ścisłymi osób w każdym wieku.

Wsparcie społeczności lokalnych

- Chcemy, by lokalne społeczności w maksymalnym stopniu korzystały z potencjału ośrodków akademickich, a uczelnie w jeszcze większym zakresie angażowały się w ich rozwój, inicjując przedsięwzięcia w ramach społecznej odpowiedzialności nauki. Dzięki niej wzmacniamy kapitał społeczny, który dla rozwoju Polski jest równie ważny, jak konkurencyjność i innowacyjność naszej gospodarki – wyjaśnia wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Programy w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki skierowane są do osób w różnym wieku, mieszkających w całej Polsce. 

Programy realizowane w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki:

Planetobus – czyli mobilne planetarium, w którym znajdzie się miejsce dla 35-40 słuchaczy. Dzieci i młodzież – pod okiem animatorów z Centrum Nauki Kopernik – mogą przyglądać się dowolnemu fragmentowi nieba z każdego zakątka świata, śledzić przebieg pór roku, a także "przemieszczać się" po całym Wszechświecie. Planetobus odwiedza dzieci i młodzież w różnych zakątkach kraju.


Naukobus – mobilna wystawa z ponad dwudziestoma eksponatami, mająca na celu umożliwienie samodzielnego odkrywania nauki dzieciom z małych miejscowości. Działanie eksponatów objaśniają animatorzy z Centrum Nauki Kopernik. W pierwszej edycji tego programu wzięło udział ok. 50 tys. dzieci, w 2018 roku mobilne laboratorium dotrze w sumie do 100 tys. osób.


W latach 2017 i 2018 Naukobus i Planetobus zrealizowały łącznie 284 wyjazdów do dzieci i młodzieży z całej Polski.


Uniwersytet Młodego Odkrywcy – celem programu jest wsparcie istniejących już uniwersytetów dziecięcych oraz pomoc w tworzeniu nowych inicjatyw tego typu. W każdym projekcie bierze udział minimum 70-cioro dzieci. Cykliczne zajęcia edukacyjne prowadzone są przez pracowników naukowych i specjalistów z określonej dziedziny. W 2018 roku na program przeznaczono 54 mln złotych.


Trzecia Misja Uczelni - konkurs MNiSW i NCBR, który ma na celu aktywizację społeczną i zawodową oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W rozstrzygniętej właśnie edycji konkursu nagrodzonych zostało ponad 200 projektów uczelni z całej Polski, które otrzymają łącznie 170 mln złotych wsparcia. Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów i szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku). Odbywać się to będzie wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.


Uniwersytety Trzeciego Wieku - program ma na celu aktywizację społeczną i intelektualną seniorów oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych. W lutym br. rozstrzygnięto drugą edycję konkursu na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w której wyłoniono 20 operatorów regionalnych. Koordynują oni funkcjonowanie ok. stu czterdziestu uniwersytetów trzeciego wieku. Łączna kwota dofinansowania UTW w II edycji wyniosła 6 mln zł (o 2 mln zł więcej niż w poprzedniej), a ze wsparcia skorzystało 148 Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


Konkurs „Nauka dla Ciebie” – przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy chcą rozpocząć stosowanie metody naukowej w pracy z uczniami, a także samodzielnie tworzyć pomoce edukacyjne. W ramach konkursu drużyny złożone z dwojga nauczycieli i nieograniczonej liczby uczniów opracowały i zrealizowały własny projekt badawczy, zaprojektowały stację doświadczalną lub innowacyjną pomoc dydaktyczną. Pod koniec września Komitet Główny konkursu wyłonił 5 finalistów i 5 laureatów – drużyny, których projekty badawcze zostały ocenione najwyżej. Laureaci otrzymali dofinansowanie dla swojej szkoły, a także wycieczkę i zwiedzanie Warszawy oraz Centrum Nauki Kopernik dla 50 uczniów. 

Trzecia Misja Uczelni.
Konkurs "Nauka dla Ciebie".
Więcej informacji - Nauka Dla Ciebie.

Navigation Menu

Metrics