Studenci

Studenci to najliczniejsza grupa we wspólnocie akademickiej. Mają prawo do kształcenia na najwyższym poziomie, do bezpłatnej nauki nawet na kilku kierunkach na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych, a także do czynnego uczestnictwa w życiu uczelni. Ustawa gwarantuje im zasiadanie w organach kolegialnych uczelni publicznych (w senacie, radzie uczelni i kolegium elektorów) i wzmacnia ochronę w razie nieuczciwych praktyk uczelni.

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA

Informacje dotyczące wsparcia finansowego

STYPENDIA ZAGRANICZNE I UZNAWANIE DYPLOMÓW

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

STUDENCI W KONTEKŚCIE KONSTYTUCJI DLA NAUKI

Realna ochrona praw studentów

RZECZNIK PRAW STUDENTA

Działający w ramach PSRP