W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wirtualne kursy dla każdego – konferencja podsumowująca projekt Polski MOOC

25.06.2020

Minister Wojciech Murdzek wziął udział w wideokonferencji, podczas której rozmawiano m.in. na temat przyszłości kształcenia na odległość oraz merytorycznych i technicznych aspektów tworzenia zdalnych kursów. Spotkanie było okazją do podsumowania 2,5 letniej działalności bezpłatnej platformy edukacyjnej NAVOICA. Cyfryzacja oraz nieustanna zmiana to nasza codzienność, stąd edukacja dostępna zdalnie, bez ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych jest już częścią edukacyjnej rzeczywistości – powiedział minister Murdzek.

Minister Wojciech Murdzek siedzi za stołem, za nim flagi Polski i UE.

Konferencja odbyła się 24-25 czerwca. Uczestniczyli w niej przedstawiciele MNiSW: dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w MNiSW oraz zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju dr Andrzej Kurkiewicz a także przedstawiciele świata nauki i szkolnictwa wyższego zaangażowani w rozwój projektu Polski MOOC. Podczas konferencji podsumowano sukcesy 2,5 letniej działalności bezpłatnej platformy edukacyjnej NAVOICA. Obecnie oferuje 22 certyfikowane kursy naukowe, a kolejnych 80 jest w przygotowaniu. Skorzystało z nich już 15 000 użytkowników.

Jak zapewnić dobrą jakość nauczania zdalnego

Podczas pierwszego dnia konferencji rozmawiano o zdalnym kształceniu i zastanawiano się jak zapewnić wysoką jakość kursów i zajęć zdalnych i w jaki sposób ją weryfikować.

– Kursy MOOC stanowią bardzo dobre wsparcie procesu dydaktycznego, ale również z powodzeniem mogą zostać wpisane do programów studiów, jak dzieje się to w przypadku zagranicznych platform MOOC. Jakość kształcenia zdalnego, metodyka oraz budowanie relacji ze studentami – to obecnie główne priorytety rozwoju nauczania zdalnego – stwierdziła minister Anna Budzanowska.

Kursy MOOC wspierają rozwój kwalifikacji kadry akademickiej. – W odniesieniu do kluczowych kompetencji wykładowców warto rozbudowywać wachlarz umiejętności pozwalających na swobodne prowadzenie zajęć online. Kluczowy jest jednak wybór technik, tak aby uzyskać metodycznie założony cel dydaktyczny. Umieszczenie w kursie wszystkich dostępnych aplikacji wcale nie sprawi, że kurs będzie atrakcyjny i dobry merytorycznie. Twórzmy i prowadźmy kursy tak jak sami chcielibyśmy być nauczani – mówiła minister Budzanowska.

Opracowanie kursów – porady praktyczne ekspertów

Podczas konferencji nie zabrakło merytorycznej wiedzy ze strony specjalistów i twórców kursów MOOC, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z przygotowania i prowadzenia przedsięwzięć na platformie NAVOICA. Rozmawiano na temat technicznych aspektów tworzenia kursów MOOC, a także o tym, jak planować strategię oceny i motywacji.

NAVOICA – nauka dostępna dla każdego

Projekt Polski MOOC wpisuje się w ideę uczenia się przez całe życie (long life learning). Analiza profilu użytkowników platformy wskazuje, iż zdecydowaną większość stanowią osoby po studiach. Grupa ta oczekuje przede wszystkim wiedzy praktycznej, co widać po wybieranych kursach rozwijających kompetencje związane z przedsiębiorczością, szeroko rozumianym IT czy aplikacjami cyfrowymi.

Kursy NAVOICA z gwarancją jakości

Wiele uwagi poświecono kwestiom poświęconym zapewnieniu właściwej jakości oferowanych kursów. Na przygotowanie kursu typu MOOC składa się m.in. opracowanie koncepcji przedsięwzięcia, właściwy dobór treści merytorycznych i technik dydaktycznych, zaprojektowanie systemu weryfikacji efektów kształcenia, a przede wszystkim narzędzi monitorowania jakości kursu. Powinny być one również przyjazne w użytkowaniu dla odbiorców.

W ramach projektu Polski MOOC powołano zespoły eksperckie, które opracowały wytyczne zapewnienia jakości oraz uznawalności kursów, jak również procedury związane z zarządzaniem wiedzą, związaną z prowadzeniem kursów MOOC. Ponadto uruchomiono stronę projektu, na której zamieszcza się odpowiedzi na wiele pytań uczestników i twórców kursów MOOC.

Współpraca kluczem do sukcesu

Platforma NAVOICA powstała na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Operatorem merytorycznym platformy jest Fundacja Młodej Nauki zaś operatorem technicznym – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Aby zapewnić rozwój platformy i stworzyć uczelniom możliwości przygotowania swoich kursów MOOC, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs "Kurs na MOOC", w ramach którego dofinansowano ponad 191 kursów. W części z nich już można uczestniczyć na platformie NAVOICA. Nad projektem pieczę sprawuje również Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Więcej o NAVOICE – centrum nauczania zdalnego

NAVOICA to pierwsza w Polsce platforma oferująca nową formę kształcenia, jaką są kursy MOOC (Masive-Open-Online-Course). To otwarte, bezpłatne przedsięwzięcia szkoleniowe dotyczące różnych obszarów nauki. Serwis tworzy sieć współpracujących uczelni, instytucji naukowych, biznesu i organizacji pozarządowych.

Materiały

Serwis internetowy NAVOICA
Pierwszy dzień konferencji - film w serwisie Facebook
Drugi dzień konferencji - film w serwisie Facebook

Zdjęcia (3)