W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
logotyp UE inteligentny rozwoj Flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych

Status projektu

Projekt uruchomiony

Dla kogo

Uczelnie publiczne

Budżet

84 785 264,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 84 785 264,00 zł.

Terminy

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza przeznaczyć 15 mln złotych na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” przez publiczne uczelnie zawodowe, którego celem jest wsparcie w doskonaleniu jakości kształcenia.

W oparciu o art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) Minister zleci wybranym uczelniom wykonanie ww. zadania.

W roku 2018 finansowaniem zostanie objętych do 15 publicznych uczelni zawodowych.

Kryteria wyboru:

  1. Podstawowymi kryteriami otrzymania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia są mierniki pochodzące z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), tj. mierniki:
    1. względny wskaźnik bezrobocia (za wartość progową miernika „Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” przyjmuje się wartość mniejszą lub równą 1), oraz
    2. względny wskaźnik zarobków (za wartość progową miernika „Względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” przyjmuje się 0,50).
  2. Brak negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w okresie ostatnich 5 lat.

Okres realizacji zadania wynosi od podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r.

Środki finansowe będą mogły być przeznaczone na sfinansowanie działań, które mają na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Podstawą podpisania umowy z uczelnią będzie zlecenie przygotowane na podstawie ww. przepisu tj. art. 40 ust. 1 ustawy PSW.

Po otrzymaniu informacji o wybraniu, dana uczelnia będzie musiała przedstawić opinię Senatu.

Po otrzymaniu zlecenia, a przed podpisaniem umowy, uczelnia będzie zobowiązana do przekazania planu realizacji zadania wraz z kosztorysem, które będą stanowić załączniki do umowy.

Uczelnie będą zobowiązane do przekazania sprawozdania z realizacji zadania do 31 lipca 2019 r.

Środki finansowe będą wypłacone w dwóch transzach – 75% w roku 2018 i 25% w  roku 2019.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 
telefon (22) 621 78 83, e-mail did@nauka.gov.pl.

 

Materiały

Lista publicznych uczelni zawodowych, które na podstawie kryteriów wskazanych w ogłoszeniu zostały wybrane i otrzymają zlecenie realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” - PDF
20180319​_lista​_publicznych​_uczelni​_zawodowych.pdf 0.07MB